Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

GORZOWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego wieku w Gorzowie Wlkp informuje, że Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. W tym celu przesyłam w załączeniu informację o powyższym naborze z wnioskami.

szczegółowe informacje oraz druki do pobrania dostępne są na stronie internetowej:

http:/gcprgorzow.pl/index.php/dzialy-gcpr/pomoc-spoleczna/informacje/11-dzial-pomocy-srodowiskowej/384-opiekun-i-kurator-2 oraz na BIP GCPR w zakładce ogłoszenia

http://gcpr.bip.gov.pl/articles/index/ogloszenia/page:2.oraz na stronie

powrót do strony głównej