Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Gorzowskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób z Chorobą Alzheimera i Chorobami Pokrewnymi

Gorzowskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób z Chorobą Alzheimera i Chorobami Pokrewnymi zaprasza osoby zainteresowane:
9, 16, 30 stycznia w godz. 11.00-12.00 na dyżur członków Stowarzyszenia,
9 stycznia, godz.17.00 na spotkanie z psycholog Alicją Sikorą w ramach Grupy Wsparcia,
23 stycznia, godz.17.00 na spotkanie z prawnikiem Sabiną Ekiert nt. ubezwłasnowolnienia.
Spotkania odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Przemysłowej 53.
Stowarzyszenie udziela pomocy i wsparcia osobom z chorobami otępiennymi
oraz opiekunom i rodzinom,
popularyzuje wiedzę o chorobie,
promuje nowe kierunki diagnostyki i rozwiązania terapeutyczne w chorobie.
Więcej informacji na www.alzheimergorzow.pl oraz pod nr tel.: 796  119 066
w imieniu Stowarzyszenia
Danuta Błaszczak
powrót do strony głównej