Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zapisy na nowy semestr !!!

ZAPISY NA NOWY SEMESTR !!!!

Ważne!!

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 02.12.2019 zmieniają się zasady przyjmowania wpłat na semestr.

Zapisy na nowy semestr trwać będą

od 08.01.2020 do 28.01.2020.

Po upływie wyznaczonego terminu wpłaty nie będą przyjmowane!

Po 28.01.2020 kasa UTW zostanie zamknięta.

 

 

  • Zajęcia w nowym semestrze rozpoczną się od 01.02.2020
powrót do strony głównej