Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

O UTW

Nasz Uniwersytet
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. jest organizacją pozarządową typu non-profit wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000171875. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Z katalogu dwudziestu czterech obszarów działań wymienionych w

Walne zebranie UTW w dn. 6 kwietnia 2018 r.

ustawie większość znajduje się w naszym statucie.

Podstawową formą pracy w UTW jest udział w sekcjach. Prowadzimy 26 sekcji, wiele z nich ma po kilka grup. Od lat ogromy wkład w życie UTW wnoszą wolontariuszki. Praca naszego Wolontariatu wykracza poza Uniwersytet i jest widoczna oraz doceniana w mieście i regionie. Grupą osób niosących bezinteresowne wsparcie i pomoc kieruje Jolanta Zuchowska.

Nasz UTW znany jest z ciekawego dorobku plastycznego i fotograficznego. Systematycznie prezentujemy fotografie, obrazy i inne dzieła plastyczne we własnej galerii oraz w galeriach Gorzowa Wlkp., Zielonej Góry i Strzelec Krajeńskich.

W 2017 roku zorganizowano turnusy rehabilitacyjne w Międzywodziu i Mielnie. Ponadto odbyły się wycieczki zagraniczne: Grecja, Bułgaria, Niemcy oraz krajowe: do Sierakowa, Drzon-kowa, Kostrzyna na Woodstock, Zielonej Góry, Parku Mużakowskiego, Świnoujścia, do Opery na Zamku w Szczecinie i Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszą sie Opłatkowe Spotkania z Kolędą, w ostatnim uczestniczyło ponad 300 osób, koncerty dedykowane darczyńcom, którzy 1 % swego podatku przekazali na rzecz UTW w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie i Strzelcach Krajeńskich, spotkania towarzyskie z okazji Dnia Kobiet, koncerty z cyklu Obrazy – Słowa – Dźwięki. W 2017 roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy majówkę w Santoku oraz czterodniowe warsztaty artystyczne w miejscowości Długie, w których udziałwzięło 50 osób. Każdy rok akademicki kończymy

plenerową uroczystością w różnych miejscowościach. Współpracujemy z Wydziałem Zamiejscowym Kultury Fizycznej, Akademią im. Jakuba z Paradyża, Miejskim Centrum Kultury, Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Zbigniewa Herberta, Robotniczym Stowarzyszeniem Twórców Kultury, Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta, Miejskim Ośrodkiem Sztuki, Teatrem im. Juliusza Osterwy, Centrum Edukacji Artystycznej Filharmonia Gorzowska, Młodzieżowym Domem Kultury, Wydziałem Kultury i Sportu UM Gorzowa Wlkp. Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Związkiem Literatów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. Współdziałamy też z organizacjami partnerskimi „Jahresringe” e.V z Berlina i „Urania” e.V z Frankfurtu

Na wykładach często brak miejsc

nad Odrą, Dzięki uruchomionej w 2014 roku stronie internetowej http://www.utw-gorzow.pl prezentujemy nasze działania z różnych sekcji, wyjazdów, wykładów, spotkań, wernisaży, pracy wolontariatu, koncertów chóru itp. Strona ta jest jednocześnie naszą wizytówką przeglądaną przez internautów w Polsce i na świecie.

 

 

 

 

Kontakt Wydarzenia z życia UTW Zarząd Samorząd Sprawozdania Statut