Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Apel do Darczyńców i Sponsorów

Apel do Darczyńców i Sponsorów

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wielkopolskim zwraca się do mieszkańców Ziemi Lubuskiej z prośbą o zaznajomienie z naszą działalnością i wsparcie finansowe naszej programowej pracy.

         Gorzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku został powołany w kwietniu 1993 r. Tak więc wchodzimy w  okres 30 – lecia działalności. Utworzyli go znakomici mieszkańcy naszego miasta.  Od początku troską obejmuje wszystkich Seniorów. Ponieważ stanowimy jedno społeczeństwo dla wszystkich pokoleń to głównym naszym celem jest kreowanie jakości życia w okresie pełnej dojrzałości. Wprowadziliśmy wielorakie formy pracy a najważniejsze z nich to:

  1. Poprawa jakości życia osób starszych poprzez włączanie ich do systemu kształcenia ustawicznego;
  2. Aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna;
  3. Nauka zdrowego trybu życia i troska o dobrostan osób dojrzałych;
  4. Organizacja życia kulturalnego i pobudzanie działań społeczno-obywatelskich;

      Przez mijające 30 lat odnotowujemy wielki, trwały i skuteczny sposób oddziaływania i wpływania na środowisko ludzi dojrzałych. Wypracowaliśmy skuteczne metody i środki działania. Mamy niekwestionowany autorytet w społeczności lokalnej i cieszymy się dużym zaufaniem mieszkańców.
Przygotowaliśmy bardzo atrakcyjny program działania na czas Jubileuszu i na lata następne. Obejmuje on wiele ciekawych wydarzeń.

         Zwracamy się do społeczności Regionu, a zwłaszcza Miasta Gorzowa, którym bliskie jest dobro wspólne, aby okazali nam różnorakie wsparcie i pomoc. Pracujemy we wszystkie dni tygodnia. Mamy własną siedzibę. Dopracowaliśmy się bardzo wielu sekcji, zespołów i grup problemowych. Wymaga to dużych, jak na nasze możliwości nakładów finansowych. Skupiamy osoby starsze, często są to osoby samotne i o niskich dochodach. Każda pomoc ze strony naszych darczyńców – sponsorów walnie przyczyni się do pełnej realizacji działań programowych.

         Serdecznie prosimy o skorzystanie z możliwości przekazania na rzecz naszego stowarzyszenia 1% należnego podatku.

Już dziś pięknie dziękujemy za każdą złotówkę wpłaconą na nasze konto. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną pod numerem:

0000171875.

Licząc na Państwa hojność podajemy nasze konto:

 62 8363 000400297673 2000 0001

                                                                                Pozdrawiamy i Pięknie Dziękujemy

                                                                  Za Zarząd Prezes UTW w Gorzowie Halina Urban

powrót do strony głównej