Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dla nowych Słuchaczy

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:

– CZESNE – 75 zł (opłata semestralna),

 – na SAMORZĄD  Słuchaczy UTW – 5 zł / semestr.

W RAMACH CZESNEGO SŁUCHACZ UTW MOŻE UCZĘSZCZAĆ NA ZAJĘCIA

W SEKCJACH:

Psychologia i medycyna

Historia sztuki

Turystyka

Edukacja muzyczna

Rozmowy o książkach

Warsztaty literackie

Język esperanto

Turystyka rowerowa

 

ZAJĘCIA W SEKCJACH Z DODATKOWĄ OPŁATĄ SEMESTRALNĄ

Chór  „Uniwerek” – 20 zł

Zespół wokalny  „Optymistki” – 20 zł

Kurs komputerowy – 50 zł

Konsultacje komputerowe – 55 zł

Język angielski – 60 zł

Język niemiecki – 60 zł

Język francuski – 50 zł

Taniec terapeutyczny – 40 zł

Gimnastyka rehabilitacyjna – 50 zł

Joga – 40 zł

Korzystanie z basenu CRS „Słowianka” – 60 zł

Nauka pływania – 70 zł

Doskonalenie pływania  – 70 zł

Zumba gold 50+  – 50  zł

Brydż sportowy – 60 zł

Gimnastyka na świeżym powietrzu –  15 zł

Nordic walking – 40 zł

Warsztaty fotograficzne – 50 zł

Kalokagathia (harmonia ciała i umysłu) – 50 zł

Warsztaty plastyczne – 20 zł