Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021