Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kurs komputerowy

Podstawowe wiadomości

Podstawowe wiadomości

Informatyka                                                      prezentacja nowego programu operacyjnego na ekranie Zajęcia prowadzi Krzysztof Kowalczyk – pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Informatyka dla studentów UTW od 2007 roku prowadzona jest na wyższej uczelni – najpierw w Wyższej Szkole Informatycznej, a potem w…