Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kontakt

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Jagiełły 15
66-400 Gorzów Wielkopolski

Biuro czynne w dni powszednie od 10.00 do 13.00

Adres e-mail: [email protected]
kontakt telefoniczny: +48 95 722 48 75
www.utw-gorzow.pl