Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zarząd

Władze Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Gorzowie Wielkopolskim

Prezes
Halina Urban

 

Wiceprezes
Teresa Heluszka

skarbnik
Joanna Wojciechowicz

sekretarz
Wanda Świderska

członek zarządu
Józef Wilkus

członek zarządu
Stanisław Burba

członek zarządu
Bronisław Sikorski

Komisja rewizyjna

sekretarz
Teresa Haranin

Przewodnicząca
Jolanta Żuchowska

zastępca
Halina Śnieg

Pracownicy administracyjni

 

pracownik biurowy
Karolina Galacka

księgowość
Sylwia Nowosad-Wielgos