Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Polityka prywatności

Szanowni słuchacze,

przy zapisach wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dla celów wynikających z procesu kształcenia ustawicznego – kontaktem z Państwem, zapisami na wydarzenia, wycieczki, zajęcia oraz programy realizowanych projektów. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem poniżej.

Klauzula informacyjna RODO dla słuchaczy UTW

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiełły 15, 66-400 Gorzów Wlkp., e-mail: utw-gorzow@wp.pl

2. Inspektor ochrony danych

Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,w następujący sposób:

 1. listownie na adres: ul. Jagiełły 15, 66-400 Gorzów Wlkp.
 2. przez e-mail: utw-gorzow@wp.pl

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dla celów wynikających z procesu kształcenia ustawicznego. Nieodłącznym elementem wykonania ww. celu jest utrzymanie kontaktu
z Panią/Panem za pomocą różnych kanałów komunikacji, tj. poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, telefon. Dodatkowo proces kształcenia wspierany jest przez adresowaną do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku stronę www.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit.
a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych):

 1. Pani/ Pana dobrowolna zgoda wyrażona na przetwarzanie danych osobowych, celem realizacji procesu kształcenia ustawicznego. Przy zapisach na rok akademicki, w celu sporządzenia listy słuchaczy, zapisu na zajęcia i wydarzenia, będziemy zbierać od Pani/Pana następujące dane osobowe, tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania.
 2. Pani/ Pana dobrowolna zgoda wyrażona na przetwarzanie danych osobowych, tj. nr telefonu, e-mail, w celu otrzymywania zaproszeń i realizacji zapisów na wydarzenia oraz utrzymania komunikacji z Panią/Panem.

O wyrażenie zgody zapytamy Panią/Pana każdorazowo wskazując każdy odrębny cel przetwarzania Pani/Pana danych.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu zakończenia procesu kształcenia ustawicznego, oraz do celów archiwalnych przez okres 5 lat. Natomiast w sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody będziemy je przechowywać do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie.

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom zewnętrznym, m.in. biurom podróży, ubezpieczycielom, oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowanie zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 7. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,
 8. prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 9. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy (utw-gorzow@wp.pl).