Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Jan Sebastian Bach – człowiek, od którego pochodzi cała mądrość muzyczna

Jan Sebastian Bach – człowiek, od którego pochodzi cała mądrość muzyczna

 

Rozstaliśmy się z muzyką Henryka Wieniawskiego i zgodnie z planem wróciliśmy do tematu, którym zajmowaliśmy się przed wakacjami czyli do baroku i głównego jej przedstawiciela Jana Sebastiana Bacha.

Jan Sebastian Bach urodził się 21 marca 1685 roku w niemieckim mieście Eisenach, zmarł 28 lipca 1750 roku w Lipsku. Daty urodzin i śmierci Bacha wyznaczają w muzyce epokę baroku.
Pochodził z osiadłej w Turyngii i Saksonii rodziny luterańskiej o długich tradycjach muzycznych sięgających XVI wieku. Protoplasta rodu Hans Bach urodził się około 1520 roku a do czasów Jana Sebastiana aż 45 potomków zostało muzykami. Byli organistami kościelnymi, sygnalistami, nadwornymi muzykami, kompozytorami. Część badaczy podkreśla fakt, że pochodzenie rodu Bachów nie jest niemieckie i wskazuje, że przywędrowali oni do Niemiec z Węgier wskutek prześladowań religijnych szukając schronienia.
Historia zna wielu takich wędrowców, uciekinierów przed czymś czy przed kimś. Najważniejsze, że znaleźli azyl, gdzie mogli nie tylko żyć ale także tworzyć na chwałę nowej ojczyzny.
Jej czołowy przedstawiciel Jan Sebastian Bach to najwybitniejszy artysta w dziejach muzyki, kompozytor dworski , wybitny wykonawca i jeden z najbardziej wpływowych kompozytorów, niezrównany mistrz swojej epoki. Pozostawił po sobie ponad 1000 znanych utworów, które zostały skatalogowane dopiero w XX wieku przez Wolfganga Schmiedera /katalog Bach-Werke-V erzeichnis, w skrócie BWV/. Józef Haydn/1732-1809/, sam przecież genialny kompozytor, oceniając znaczenie stworzonych przez Bacha zasad muzycznych miał powiedzieć, że od niego właśnie pochodzi cała mądrość muzyczna.
Część muzyczna zajęć nie była jednak poświęcona Bachowi. Pan Serpina przygotował dla nas bonus w postaci 5-go Koncertu Henriego Vieuxtmpa w wykonaniu wybitnego skrzypka  Jaschy Heifetza, któremu towarzyszyła Orkiestra Symfoniczna z Londynu pod dyrekcją Malcolma Sargenta.

Do Bacha przekonywał nas także Zbigniew Wodecki swoją niezapomnianą piosenką „Zacznij od Bacha” ale tylko tak na niby, bo wiernych słuchaczy „Edukacji muzycznej” nie brakuje o czym świadczy wypełniona po brzegi sala wykładowa.

Tekst: J. Żuchowska
Zdjęcia: K. Karcz

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021- 2025- edycja 2022 

 

.

powrót do strony głównej