Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Prezentacja malarstwa Kazimiery Weiher

Prezentacja malarstwa Kazimiery Weiher

w sali wykładowej UTW

 

Wrzesień/październik 2021r.

Do sekcji plastyki w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. należy od 2011 roku. Systematycznie uczęszcza na zajęcia z plastyki, doskonaląc swój warsztat malarski. Wiele korzysta z wykładów prowadzonych przez profesora Eugeniusza Jaszkula.
Uczestniczyła w wielu plenerach malarskich organizowanych przez UTW w Gorzowie Wlkp. Była wielokrotnie w Międzywodziu, Goszczanowie i Pobierowie.
Brała udział w wystawach zbiorowych sekcji plastyki: w Galerii UTW, w Szkole Muzycznej w wielu instytucjach w Zielone Górze, w Kupcu Gorzowskim oraz w różnych imprezach kulturalnych a także uroczystościach i zakończeniach roku akademickiego UTW.
Maluje pejzaże, kwiaty , martwe natury, postacie tańczące, a ostatnio wiele kompozycji abstrakcyjnych. W obrazach Kazi dominuje ciepły klimat, światło i nastrój. Maluje farbami olejnymi, pastelami i akwarelami.

Fotorelacja: Eugeniusz Jaszkul

powrót do strony głównej