Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wystawa malarstwa Zielonogórskiego UTW

Linia, kolor, światło

 

Wystawa malarstwa grup plastycznych
Zielonogórskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp.
26 lutego 2016 r.

26 lutego 2016 r. Spotkali się słuchacze dwóch Uniwersytetów Trzeciego Wieku: z Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp.

wystawa

Prace eksponowane na wystawie

Celem spotkania była prezentacja dorobku artystycznego zielonogórskich plastyków z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w naszej gorzowskiej galerii.

wystawa

Prace eksponowane na wystawie

W ZUTW działają cztery grupy plastyczne: „ Kontrapost”, „Pastele”, „Termopile”, i „ Alla Prima” tworzone pod kierunkiem zielonogórskich plastyków profesjonalnych. Każda z tych grup przywiozła swoje prace.

wystawa

Prace eksponowane na wystawie

Gości z Zielonej Góry powitaliśmy obiadem w restauracji „ Fiesta”, a potem przeszliśmy spacerem na czele z Prezesem UTW Gorzów, Czesławem Gandą do Filharmonii Gorzowskiej na ulicę Dziewięciu Muz.

wystawa

Prace eksponowane na wystawie
Goście podziwiali piękną i nowoczesną architekturę obiektu i jego wspaniałe usytuowanie. Po wnętrzach Filharmonii oprowadziła nas jedna z pracownic prezentując widownię na ok 600 miejsc ze wspaniałą akustyką, dużą scenę z zapadnią i funkcjonalne zaplecze.

wystawa

Prace eksponowane na wystawie
Na najważniejszą część spotkania słuchaczy obu Uniwersytetów przeszliśmy do galerii, gdzie odbył się wernisaż pod hasłem „Linia, kolor, światło prezentujący malarstwo grup plastycznych z Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

wystawa

Był też symboliczny poczęstunek i napoje
Wystawę otworzyła pani Zofia Banaszak, Prezes z UTW przedstawiając krótko 25-letnią działalność Stowarzyszenia i podkreślając, że jedna z największych grup jest sekcja plastyczna.

wystawa

Goście odwiedzający wystawę
Prezentuje ona różne style malarskie i techniki, które wypływają z głębi serca osób malujących i pokazują ich talenty. Na wystawie tłumnie dopisali entuzjaści malarstwa , a honory pełnili plastycy z UTW w Gorzowie Wlkp na czele z Eugeniuszem Jaszkulem, profesjonalnym opiekunem grupy.

wystawa

Muzycy Lech Serpina i Zbigniew Raminiak wzbogacili otwarcie wystawy akcentami muzycznymi.
Zwieńczeniem całego spotkania przedstawicieli dwóch Uniwersytetów był koncert w Filharmonii Gorzowskiej pod mistrzowską batutą Jerzego Maksymiuka „Symfonii nr 2” Jeana Sibeliusa, owacyjnie przyjęty przez całą publiczność. Obie strony spotkania- zielonogórska i gorzowska – były w pełni usatysfakcjonowane.

wystawa

Twórcze dyskusje

Tekst: Bogumiła Gruse

 

powrót do strony głównej