Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Historia sztuki

Historia sztuki

Wykłady historii sztuki na Uniwersytecie III Wieku w Gorzowie Wlkp. były prowadzone początkowo przez Jerzego Gąsiorka, a następnie od 1998 roku przez Błażeja Skazińskiego. Wykłady posiadają charakter monograficzny i obejmują specjalnie przygotowaną prezentację multimedialną. Każdego roku wybierany jest temat przewodni. W ubiegłych latach były to np. „Zabytki w krajobrazie kulturowym”, „Sztuka Krakowa”, „Wielcy malarze i ich dzieła”, czy „Malarstwo niemieckie”. W bieżącym roku akademickim jest to temat pt. „Artyści Nowej Marchii. „Architekci, malarze, rzeźbiarze i rzemieślnicy”.   Zajęcia tradycyjnie odbywają się w siedzibie Uniwersytetu III Wieku przy ul. Jagiełły 15 w Gorzowie Wlkp. w co drugi piątek o godz. 15.30. Dodatkowo sekcja organizuje raz do roku wycieczkę zabytkoznawczą. Do najbardziej atrakcyjnych należały m.in. wycieczki do klasztoru cysterskiego w Chorinie, do Brandenburga nad Hawelą, czy na Wyspę Muzeów w Berlinie. W 2018 roku była to wycieczka do Rogalina i Kórnika.

Błażej Skaziński – historyk sztuki, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1997-2003 pracował w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. i Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu. Od 2004 do 2008 był kierownikiem Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp., od 2009 roku ponownie na tym stanowisku. W latach 2008-2009 zastępca Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta. Od 1998 roku do dnia dzisiejszego wykładowca na Uniwersytecie III Wieku w Gorzowie Wlkp.  Autor, współautor, a także redaktor licznych publikacji z zakresu dziedzictwa kulturowego z terenu historycznej Nowej Marchii, ze szczególnym uwzględnieniem architektury sakralnej i  rezydencjonalnej, mecenatu artystycznego rodów szlachty nowomarchijskiej oraz baliwatu brandenburskich joannitów.

Błażej Skaziński

Zobacz wszystkie wpisy:

W Dobrzycy i w Gołuchowie

W Dobrzycy i w Gołuchowie spotkania z historią 8 czerwca 2019 roku słuchacze wykładów z historii sztuki wraz w sympatykami ruszyli na kolejną żywą lekcję zaproponowaną przez wykładowcę – pana Błażeja Skazińskiego. Zdawaliśmy sobie sprawę, że czeka nas długa jazda…

(czytaj więcej)

Fabrykancka willa w Witnicy

Fabrykancka willa w Witnicy   14 listopada 2018 roku wykładowca historii sztuki – Błażej Skaziński przybliżył nam postać polskiego architekta związanego z Krakowem, żyjącego w latach 1846-1933 – Sławomira Odrzywolskiego. Jeden zaprojektowany przez niego obiekt możemy oglądać w Witnicy. Odrzywolski…

(czytaj więcej)

Rzeźby sepulkralne to sztuka…

Rzeźby sepulkralne to sztuka z górnej półki   W roku akademickim 2018/2019 na wykładach o historii sztuki poznajemy niemieckich artystów, którzy działali w różnych okresach w dawnej Nowej Marchii lub których prace znajdują się na tych terenach. Na wykładzie  30.11.2018…

(czytaj więcej)

Poznajemy sztukę regionu

Poznajemy sztukę regionu   Zajęcia prowadzi Błażej Skaziński. Wykłady odbywają się w piątki po południu co dwa tygodnie na zmianę z turystyką W poprzednich latach omawialiśmy sztukę poszczególnych epok, krajów, dziedzin, ale w ostatnich koncentrujemy się na poznaniu sztuki regionu.…

(czytaj więcej)