Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kurs języka esperanto dobiegł końca

Kurs języka esperanto dobiegł końca

Z nowymi zapisami ruszamy we wrześniu

Ostatnie zajęcia w bieżącym roku akademickim odbyły się w dniu 13 czerwca, jednak 3 tygodnie wcześniej zorganizowaliśmy spotkanie podsumowujące. Miało ono charakter integracyjny.
Nasza koleżanka z kursu Ewa Til, już poraz drugi, zaprosiła nas do siebie.
Miejsce to jest urocze, ma swoisty klimat. Dom otoczony jest bujnym i wypielęgnowanym ogrodem, do tego graniczący bezpośrednio ze ścianą lasu. Usadowieni na werandzie przy zastawionym stole rozmawialiśmy zupełnie na luzie. Nie było już mowy o zawiłościach gramatycznych, czy szlifowaniu dialogów esperanckich. Tematów nie brakowało, bowiem tworzymy grupę osób o bardzo różnym doświadczeniu życiowym.
Tym pierwotnym spoiwem naszej grupy jest esperanto, które postrzegamy nie tylko jako język obcy jako taki, ale także związaną z nim ideę. Główną jej tezą jest wprowadzenie esperanto jako języka ponadnarodowego do powszechnego nauczania na całym świecie przy jednoczesnym zachowaniu nauczaniu języków narodowych. Dlaczego właśnie esperanto i dlaczego jeszcze tego nie zrealizowano, mimo że język ten powstał 137 lat temu? I właściwie po co wprowadzać taki języki pomocniczy? Odpowiedzi na te i podobne pytania można znaleźć w bogatej literaturze esperanckiej i nie tylko. W przyszłości na stronach naszej sekcji wrócimy jeszcze nie raz do tych zagadnień, bo tematyka jest bardzo ciekawa i jednocześnie bardzo obszerna.
Tymczasem wrócę na nasze podwórko. W roku akademickim 2023/2024 mieliśmy dwie grupy nauczania języka esperanto, dla początkujących oraz II stopnia. Niestety, po pierwszym semestrze grupa pierwsza, która nie była zbyt liczna zwyczajnie się wykruszyła. Pozostała grupa w całości dotrwał do końca roku. Jesteśmy jednak zdeterminowani aby w nadchodzącym roku akademickim ponownie ruszył kurs dla początkujących przy minimalnej liczbie 10 chętnych. Będzie
go prowadził Piotr Radej, natomiast kontynuację kursu II stopnia – Stanisław Burba. Oba kursy prowadzone będą w wymiarze co najmniej jednej pełnej godziny tygodniowo. Informacje na temat zapisów prosimy śledzić na stronach naszego uniwersytetu : https://utw-gorzow.pl/. Przewidujemy symboliczną odpłatność pokrywającą koszty powielania materiałów pomocniczych.
W przypadku zdecydowania się na określony podręcznik, uczestnicy muszą liczyć się również
i z takim wydatkiem. ZAPRASZAMY.
Poniżej prezentujemy zdjęcia z naszego spotkania integracyjnego zrobione przez uczestników.
Szczególnie chciałbym podziękować Ewie i Henrykowi Tilom za pełnienie roli gospodarzy.

Tekst – Stanisław Burba
Zdjęcia – uczestnicy wydarzenia

powrót do strony głównej