Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Język francuski

Język francuski

 

francuski

Prowadząca: Barbara Ligęcka – dwie grupy
Przez wiele lat lektorem języka francuskiego był Tadeusz Froń, który – niestety – zmarł on w 2011 roku. Od początku roku akademickiego 2011/2012 jego miejsce zajęła Barbara Ligęcka, wieloletnia nauczycielka języka francuskiego i angielskiego w szkołach średnich.
Liczba osób zainteresowanych językiem francuskim nie jest duża, ale – co ciekawe – ciągle zgłaszają się chętni do nauki tego języka od podstaw. Zajęcia odbywają się na dwóch poziomach: pierwsza grupa poznaje elementarne zasady języka i słownictwo umożliwiające kontakty, druga – doskonali zasób wiedzy poznany wcześniej, rozszerza słownictwo, stara się rozmawiać na różne tematy wymagające przedstawienia własnych opinii. Podstawową lekturą są artykuły zawarte w piśmie „Francais present – magazyn dla uczących się języka francuskiego”, w którym wszystkie teksty pisane są żywym, współczesnym językiem. Często także słuchamy nagrań rozmów, by lepiej poznać język mówiony, bo wcale nie jest on łatwy dla tych, którzy nim nie operują na co dzień. Lubimy także śpiewać piosenki francuskie, nawet te ludowe, z dawnymi wyrażeniami. Tematy zajęć łączymy z aktualnymi porami roku, świętami, ulubionymi zajęciami domowymi lub problemami społecznymi, by w języku francuskim wyrazić wszystko, co nas bezpośrednio dotyczy.

powrót do strony głównej