Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Byliśmy w „Korsakówce”

Byliśmy w „Korsakówce”

 

nadlesniczy

25 maja Sekcja „Rozmowy o książkach” była w „Korsakówce”.

Tak została nazwana Izba Pamięci Włodzimierza Korsaka, którą przygotowało i udostępnia Nadleśnictwo Kłodawa. Izba mieści się w zabytkowym budynku dawnej wozowni. W starannie wyremontowanym budynku w 2014 roku otwarto ekspozycję przygotowaną przy współpracy Muzeum Lubuskiego. Na planszach, zdjęciach, rysunkach ukazuje ona życie i prace Włodzimierza Korsaka. Był on przyrodnikiem, myśliwym, gorącym propagatorem idei ochrony przyrody, a także pisarzem. Dla myśliwych pisał książki specjalistyczne, natomiast dla wszystkich czytelników – powieści i gawędy propagujące związki człowieka z przyrodą. Włodzimierz Korsak w latach 20. był Głównym Łowczym Rzeczpospolitej Polskiej, natomiast od 1945 roku mieszkał w Gorzowie.

 

grupa

W „Korsakówce” przywitał nas sam pan nadleśniczy Tomasz Kalembkiewicz , a ekspozycję udostępnił nam Paweł Dziadosz. Do Kłodawy pojechaliśmy autobusem liniowym PKS, wróciliśmy także w ten sposób. Pewnie trochę za krótka była nasza wycieczka, ale ciekawa. Dziękujemy Nadleśnictwu w Kłodawie za możliwość nieodpłatnego obejrzenia ciekawej ekspozycji.

Tekst: Krystyna Kamińska
Zdjęcia: Maria Gonta
powrót do strony głównej