Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Literaci i miłość

Literaci i miłość

czyli spotkanie Marka Wawrzkiewicza prezesa Zarządu Głównego ZLP
ze słuchaczami Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp.
przy okazji XXXIII Interdyscyplinarnych Warsztatów Artystycznych RSTK.

publiczność

To już bodaj czwarty raz, Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Gorzowie Wlkp. gościło na swoich warsztatach Marka Wawrzkiewicza, jako konsultanta literackiego.
Po raz pierwszy jednak, gorzowski UTW skorzystał z okazji i zaprosił swoich członków do spotkania z samym prezesem pisarzy. W literackim rendez-vous mogli wziąć udział wszyscy, nie tylko przynależni do UTW i warsztatowicze. Prowadzenie spotkania przypadło w udziale gorzowskiemu prezesowi oddziału ZLP Ireneuszowi K. Szmidtowi.

 

szmidt

Ireneusz Krzysztof Szmidt i Marek Wawrzkiewicz.

Marek Wawrzkiewicz, jako że znalazł się w gronie ludzi dojrzałych, przytoczył kilka anegdot o miłostkach i czytał swoje wiersze, w czym ochoczo pomagał mu prowadzący. Większość z nich pochodziła z tomiku pt. Dwanaście listów , który według Irka K. Szmidta jest współczesną rewelacją poezji o miłości. Wawrzkiewicz uznaje natomiast za arcydzieła w tym temacie, poezję baroku wychodzącą spod pióra Jana Andrzeja Morsztyna, szczególnie zaś sonet pt. Na krzyżyk na piersiach pewnej panny . „(…) zmarli podnoszą się w grobie, widząc, jak kiedyś, ten, co żywot daje, krzyż między dwiema wystawion łotrami.”

 

marek

Marek Wawrzkiewicz.

„Poezja zawsze eksploruje dwa tematy główne: miłość i śmierć” – mówił zaproszony gość. Sam nie skąpi sobie penetrowania owych obszarów. Zaraz na początku spotkania dał temu tego dowód, czytając wiersz o zabarwieniu erotycznym pt. Żwirownia. W kolejnych pt. Pościg , Skok w dal czy List spod płyty nagrobnej…, jeszcze odważniej ukazywał męsko-damskie fascynacje.

 

ludzie

Chwila refleksji.

Wawrzkiewicz w drugiej części spotkania mówił też o kondycji ZLP, o literatach z okresu PRL-u, w który jak nam wiadomo, on sam się wpisuje. Bolączką obecnych czasów, podkreślał, jest zdobywanie środków na działalność statutową, także pozyskiwanie tzw, grantów na działania typu: Warszawska Jesień Poezji. Sumując tą część podkreślił, że jak dla niego:„książka na zawsze pozostanie najważniejszym dorobkiem kultury”.

 

kaminska

Krystyna Kamińska i Roman Habdas.
Czy obecny z nami autor współczesnych wierszy o miłości, a na dodatek były redaktor naczelny czasopisma „Kobieta i Życie” dogłębnie odkrył kobiecą psychikę? Nie, wcale tak nie jest, podkreślał. Do czego i ja, i pewnie wszyscy obecni na spotkaniu mężczyźni przyznać by się mogli, bez najmniejszego uszczerbku na dumie.
Roman Habdas
marek

Ireneusz Krzysztof Szmidt i Marek Wawrzkiewicz

Marek Wawrzkiewicz. Absolwent Wydziału Historii, tłumacz władający kilkoma językami, wydał m.in. antologię poezji rosyjskiej Pamięć. Poeci St. Petesburga. Ponad trzydzieści lat pracował jako dziennikarz radiowy i prasowy. Był redaktorem naczelnym pism literackich Nowy Wyraz, Poezja, oraz tygodnika Kobieta i życie.
Debiutował w 1960 roku zbiorem wierszy Malowanie na piasku. W swoim dorobku twórczym ma ponad 30 książek. Są wśród nich tomy wierszy, powieść, szkice teatralne, antologie i książki przekładowe. Do ważnych tomów wierszy należą m.in. Późne popołudnie, Każda rzeka nazywa się Styks, Eliada i inne wiersze, Smutna pogoda, Coraz cieńsza nić, oraz Dwanaście listów – tom apokryficznych tekstów o miłości, śmierci i przemijaniu. Wiersze Marka Wawrzkiewicza przełożone zostały na kilka języków. Jego opowiadania, wiersze, reportaże i przekłady znaleźć można w kilkudziesięciu antologiach polskich i zagranicznych. (Informacje zaczerpnięto z Wikipedii).
Tekst: Roman Habdas
Zdjęcia: Czesław Ganda
powrót do strony głównej