Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Podstawowe wiadomości

Rozmowy o książkach

 

sluchacze

Prowadzący – Krystyna Kamińska, zajęcia odbywają się raz na dwa tygodnie.
Pierwsze zajęcia w każdym roku przeznaczamy na wzajemną informację o ciekawych książkach przeczytanych w czasie wakacji. Bo w gronie słuchaczy tej sekcji każdy dużo i chętnie czyta. Zawsze w październiku wybieramy się na wycieczkę do miejsc związanych z książką w Gorzowie: byliśmy w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta, w bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i w Archiwum Państwowym.
A potem dwa razy w miesiącu rozmawiamy na tematy związane z książkami a ustalone wcześniej. Na przykład zajmujemy się twórczością jednego pisarza: Juliana Tuwima, Stefana Żeromskiego. Konstantego Gałczyńskiego, Wisławy Szmborskiej. Także przekrojowo omawiamy literaturę jednego narodu, np. rosyjską, francuską, angielską. Lubimy tematy przekrojowe, które umożliwiają przypomnienie sobie wielu książek, np. motyw walki o władzę w powieściach, temat ojca, relacje dziadkowie – wnukowie w literaturze itp.
Nasza sekcja jest także kołem Dyskusyjnego Klubu Książki, korzystamy więc z zasobów DKK w bibliotece, czytamy i dyskutujemy o konkretnym tytule, np. o Doris Lessing „Trawa śpiewa” i „Piąte dziecko”, „Zupa z ryby fugu”, „Festung Breslau” itd.
W czerwcu, na zakończenie zajęć jedziemy na dłuższą wycieczkę do bibliotek: byliśmy w muzeach pisarzy w Poznaniu, w bibliotece i w Związku Literatów Polskich w Szczecinie, w bibliotece i w miediatece w Zielonej Górze oraz w domu pracy twórczej malarza i poety Jerzego Gąsiorka w Santoku.

wieza gasiorka

powrót do strony głównej