Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Przedmioty jakże ważne!

Przedmioty jakże ważne!

 

Żyjemy wśród przedmiotów. Przedmioty otaczają nas wszędzie. Czy są dla człowieka na tyle ważne, aby weszły do literatury?

Przed zajęciami wszyscy członkowie sekcji „Rozmowy o książkach” mieli zadanie przypomnienia sobie utworu literackiego, w którym jakiś przedmiot pełni istotną funkcję, a na zajęciach w dniu 17 lutego2020 roku  przypominali te utwory. Jest ich naprawdę bardzo dużo zarówno w literaturze światowej, jak i polskiej. Przedmioty mają dla człowieka nie tylko funkcję użyteczną, ale także na przykład te związane z przeszłością nabierają walorów sentymentalnych. Są przedmioty, które wywołują u ludzi różne skojarzenia, ale istnieje wiele takich, które kojarzą się nam jednoznacznie.

Tu dla przykładu kilka utworów, z których przedmioty weszły do kultury świata: * Mitologia greckaDedal i Ikar (skrzydła bezpośrednią przyczyną tragedii)

* Pieśń o Rolandzie (miecz, symbol stanu rycerskiego – stały towarzysz Rolanda)

* Dzieje Tristana i Izoldy (magiczny napój przyczyną tragedii)

* Biblia (jabłko przyczyną wygnania z raju; krzyż – symbol męki Chrystusa)

* Günter Grass Blaszany bębenek (instrument pozwalający na komunikację z otoczeniem)

 

Albo utwory z literatury polskiej

* Cyprian Kamil Norwid Fortepian Szopena (zniszczenie fortepianu, symbolu sztuki narodowej)

* Bolesław Prus Kamizelka (kamizelka – symbol miłości, cierpienia, kłamstwa dla dobra drugiego)

* Henryk Sienkiewicz Janko Muzykant (skrzypce – marzenie i przyczyna tragedii)

* Leon Kruczkowski Niemcy (naszyjnik – pamiątka rodzinna)

 

Bardzo często przedmioty są ważne także w filmie lub w sztukach plastycznych, gdzie istnieje odrębna dziedzina malarstwa – martwa natura.

 

Oczywiście przedmioty są także obecne w wierszach. Tu dla przykładu dwa:

Wiersz Zbigniewa Herberta „Guziki” jest hołdem dla polskich oficerów zamordowanych w Katyniu, a wiersz ma wymowę patriotyczną. I te wzniosłe, najważniejsze dla człowieka uczucia wyrażone zostały przez banalne guziki.

 

Guziki

Pa­mię­ci ka­pi­ta­na Edwar­da Her­ber­ta

Tyl­ko gu­zi­ki nie­ugię­te
prze­trwa­ły śmierć świad­ko­wie zbrod­ni
z głę­bin wy­cho­dzą na po­wierzch­nię
je­dy­ny po­mnik na ich gro­bie

są aby świad­czyć Bóg po­li­czy
i uli­tu­je się nad nimi
lecz jak zmar­twychwstać mają cia­łem
kie­dy są lep­ką cząst­ką zie­mi

prze­le­ciał ptak prze­pły­wa ob­łok
upa­da liść kieł­ku­je ślaz
i ci­sza jest na wy­so­ko­ściach
i dymi mgłą ka­tyń­ski las

tyl­ko gu­zi­ki nie­ugię­te
po­tęż­ny głos za­mil­kłych chó­rów
tyl­ko gu­zi­ki nie­ugię­te
gu­zi­ki z płasz­czy i mun­du­rów

 

Miron Białoszewski poświęcił swój wiersz także banalnym przedmiotom: łyżce durszlakowej i piecowi, tyle że bawi się tymi przedmiotami, ba, podnosi je nawet do rangi rzeczy świętych, nadaje im prestiż:

Szare eminencje zachwytu

Jakże się cieszę,
że jesteś niebem i kalejdoskopem,
że masz tyle sztucznych gwiazd,
że tak świecisz w monstrancji jasności,
gdy podnieść twoje wydrążone
pół-globu
dokoła oczu,
pod powietrze.
Jakżeś nieprzecedzona w bogactwie,

łyżko durszlakowa!

Piec też jest piękny:
ma kafle i szpary,
może być siwy,
srebrny,
szary – aż senny…
a szczególnie kiedy
tasuje błyski
albo gdy zachodzi
i całym rytmem swych niedoskonałości
w dzwonach palonych
polano biało
wpływa w żywioły
obleczeń monumentalnych.

A jeszcze warto się zastanowić:

* Kto kogo bardziej ma: człowiek szafę, czy szafa człowieka? Czyli: jak przedmioty nas ograniczają, jak się wyzwolić z presji materialnych rzeczy?

* Co robić z przedmiotami osób zmarłych? Jak daleko sięga siła i wartość tych przedmiotów, gdy nie ma człowieka, dla którego były ważne?

To są tematy do przemyślenia dla wszystkich. Banalne przedmioty okazują się bardzo ważne w wielu płaszczyznach filozofii i sztuki.

 

Tekst: Krystyna Kamińska

powrót do strony głównej