Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Artyści na 25-lecie UTW

Artyści na 25-lecie UTW

Zumba Gold 50+

Uroczystość z okazji jubileuszu 25-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie była radosna, urozmaicona i kolorowa. Odbyła się w Filharmonii Gorzowskiej w dniu 12 czerwca 2018 roku, a prowadził ją dziennikarz z TVP, Wojciech Kluska.

W części oficjalnej wręczono wiele odznaczeń i wyróżnień. W gronie odznaczonych znalazł się prezes stowarzyszenia UTW Gorzowie Wlkp. Czesław Ganda. Troje instruktorów sekcji artystycznych dostało medale „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – Krystyna Kamińska – literatura, Eugeniusz Jaszkul – plastyka i Lech Serpina – muzyka. Były życzenia i podziękowania od wielu przedstawicieli władz i przyjaciół, najczęściej z ościennych UTW. Po wykładzie dr Mariusz Naczka zaprezentowały się grupy artystyczne z gorzowskiego UTW:

  • Chór „Uniwerek”
  • Zespół wokalny „Optymistki”
  • Grupa Tańca Terapeutycznego
  • Zumba Gold 50+
  • Solistki i wokalistki
  • Poeci ze swoimi wierszami.

Ciekawie zaprezentował się zespół tańca terapeutycznego „Babilon” z UTW w Myśliborzu, wykorzystując efekty specjalne przy użyciu rekwizytów. Część artystyczną dopełnił kwartet „Straordinario”.

Punktem ostatnim był poczęstunek tortem od prezydenta Jacka Wójcickiego, były także ciasteczka, owoce, napoje ciepłe i zimne.

Jubileusz 25 – lecia Uniwersytetu zakończył się. Zostaną w nas niezapomniane obrazy – odświętny wygląd gości, podniosły nastrój imprezy, śpiew i wielobarwne stroje artystów występujących na scenie.

Tekst i zdjęcia: Marta Kotowicz

 

powrót do strony głównej