Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wolontariat – dobry pomysł

Wolontariat – dobry pomysł

 

Gorzów Wielkopolski 11 marca 2016 r.

 

Słowa wolontariat i wolontariusz w Polsce pojawiły się w powszechnym użyciu w latach 90-tych ubiegłego wieku. Wcześniej w obiegu funkcjonowały pojęcia pracy społecznej i pracy ochotniczej, które niestety różnie się kojarzą. Fundamentem wolontariatu jest obywatelskie, solidarne, świadome i ochotnicze zaangażowanie się na rzecz innych, z którymi nie łączą nas więzi rodzinne, koleżeńskie czy przyjacielskie. Nie jest zatem wolontariatem bezinteresowna pomoc przy opiece nad wnukami czy też regularne odwiedzanie chorej koleżanki. Oczywiście praca na rzecz najbliższych jest jak najbardziej godna pochwały i uznania lecz nie możemy jej nazywać wolontariatem.
Definicja wolontariatu zawarta jest w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz.873 ze zmianami). Wolontariuszem można najczęściej zostać w różnego rodzaju stowarzyszeniach, fundacjach, organizacjach kościelnych itp. Podobnie jest w naszym stowarzyszeniu, gdzie członkowie zarządu, samorządu i grupowe wykonują ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczenia na rzecz słuchaczy UTW.
Każdy z nas ma umiejętności i życiowe doświadczenia, które są cenne i dzięki którym możemy pomóc innym. Możemy dzielić się naszymi doświadczeniami zawodowymi ale także realizując życiowe pasje sprawdzać się w nowym działaniu. Wolontariat pozwala z dystansem patrzeć na własne problemy i trudności. Często nabierają one zupełnie innego wymiaru w kontekście sytuacji innych ludzi.
Kolega Bronisław Sikorski od 13-tu lat opiekuje się Panią Wandą Koberecką, która ma 104 lata. 2-3 razy w tygodniu zaopatrzony w ulubione słodycze, napoje i owoce odwiedza Panią Wandę w Domu Pomocy Społecznej. Gdy o tym opowiada widać na jego twarzy wzruszenie i to, że nie jest mu ona obca.
Koleżanki Krystyna Kotek i Grażyna Czarnecka nie tylko działają w naszym samorządzie ale także są wolontariuszkami w Fundacji “Czysta Woda” prowadzonej przez radną Grażynę Wojciechowską. Fundacja ta m.in. organizuje paczki żywnościowe dla dzieci, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. W grudniu 2015 roku przygotowano 120 paczek i wręczono je 21 grudnia w Zespole Szkół Elektrycznych przy ul. Dąbrowskiego 33. Wręczeniu towarzyszyły kolędy, życzenia, dyplomy i podziękowania dla tych, którzy dali troszeczkę siebie tym, którzy tego potrzebowali.
worki
.
praca
Grażyna Czarnecka i Krystyna Kotek odbierają dyplomy od wiceprezydenta miasta Janusza Dreczki i szefowej fundacji Grażyny Wojciechowskiej.

W utrzymaniu czystości pomieszczeń UTW pomagają nam panowie Artur Przybieg i Jacek Opacki ze Stowarzyszenia Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski, które mieści się przy ul. Walczaka 42. W codziennej bieganinie z wykładu na zajęcia a po zajęciach do kawiarni czy lekarza nie zdajemy sobie sprawy, że ci dwaj zawsze uśmiechnięci i grzeczni panowie mają bardzo dużo pracy. Tą drogą w imieniu nas wszystkich bardzo dziękujemy.
przybieg
Pan Artur Przybieg jak zawsze uśmiechnięty.
okna
Pan Jacek Opacki nie zostawi żadnej smugi.
wolontariusze
Między nami wolontariuszami.

Wspiera nas również pan Piotr, syn naszej koleżanki Wandy Majchrzak. Nazywamy go złotą rączką. Strach pomyśleć co by było gdyby nie jego talent do prac wszelkiego rodzaju. Naprawia, wymienia, doradza, jest zawsze gdy go potrzebujemy i prosimy o pomoc. Panie Piotrze – dziękujemy za już i prosimy o jeszcze.
Tekst: Jolanta Żuchowska
Zdjęcia: Grażyna Czarnecka i Jolanta Żuchowska
powrót do strony głównej