Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Gorzów pracuje na formą

Gorzów pracuje na formą

 

„Gorzów pracuje nad formą” – to hasło przewodnie gorzowskiej rewitalizacji, które poznaliśmy w dniu 23 stycznia 2018 roku. Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Czesław Ganda, witając zaproszonych gości i przybliżając zaproponowany temat. Gminny Program Rewitalizacji GORZÓW 2025+ przybliżyli nam goszczący w UTW miejscy urzędnicy min. Anna Pękalska i Marta Piekarska.

 

Tryb pracy nad dokumentem omówiła Anna Piekarsk

• Komitet Rewitalizacji GORZÓW.
• Struktura Gminnego Programu Rewitalizacji GORZÓW.
• Obszar Objęty Programem rewitalizacji.

 

Z sali padały ciekawe pytania dotyczące omawianego zagadnienia, tym bardziej, że dotyczyły one naszego miasta. Odpowiedzi poparte były ciekawymi materiałami graficznymi, przedstawionymi na ekranie w formie slajdów.

 

 

 

 

Tekst: Krystyna Karcz, Marta Kotowicz
Zdjęcia: Krystyna Karcz

powrót do strony głównej