Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Relacja z Kongresu UTW w Warszawie

II KONGRES UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU W WARSZAWIE

 

29 marca 2015 należał do słonecznych i ciepłych dni, chociaż na niebie pojawiały się deszczowe chmury – Niedziela Palmowa. Tego właśnie dnia delegacja przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. zebrała się w siedzibie UTW w oczekiwaniu na busa , którym udała się do stolicy, by tam w następnym dniu wziąć udział w II Kongresie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej.
O godz. 13 wyjechaliśmy z Gorzowa Wlkp., było nas dziewiętnaście osób z panem kierowcą. W drodze humory dopisywały, chociaż za oknem chmury witały nas posępnym spojrzeniem. W połowie podróży zatrzymaliśmy się na gorącą kawę, coś na ząb, rozmowy.
Po kilkudziesięciu minutach ponownie w drogę. Na miejsce docelowe dojechaliśmy ok. godz. 20. Zakwaterowanie mieliśmy w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie Falenicy, prowadzonym przez ojców Jezuitów.
Pokoje czekały na nas, również przygotowana gorąca kolacja. Następnie panowie ruszyli do odbiornika TV, gdzie trwał właśnie mecz Polska – Irlandia, kobietki, cóż, zmuszone były na swoje towarzystwo.
Następnego dnia rano wyspani, spakowani, po obfitym i smacznym śniadaniu ruszyliśmy w drogę naszym busem. Odcinek 20 km. wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego pokonaliśmy w zawrotnym czasie (półtorej godziny). Udaliśmy się najpierw na Starówkę, a konkretnie pod kolumnę Zygmunta III Wazy, gdzie na nas czekała zaprzyjaźniona pilotka wycieczek po Warszawie – Barbara Śliwonik (żona znakomitego współczesnego poety Romana Śliwonika). Chociaż aura nie sprzyjała spacerowaniu po zakątkach miasta, jednak godzinna wyprawa udała się. O godz. 11 stawiliśmy się w gmachu Teatru Wielkiego. W foyer były tłumy ludzi – przedstawiciele UTW z kraju, jak również z zagranicy. Każdy delegat miał swój numer, który był przypisany do przynależnego miejsca. Przed godz. 12 sala widowiskowa zapełniła się reprezentantami Uniwersytetów Trzeciego Wieku jak i przedstawicielami Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Zgromadzonych na sali gości przywitała Krystyna Lewkowicz, Prezes Fundacji „ Ogólnopolskie Porozumienie UTW” i poseł Michał Szczerba , Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Pani prezes mówiła o czterdziestoletniej działalności UTW w Polsce. Obecnie w kraju działa 520 Uniwersytetów skupiających ponad 160000 słuchaczy. Ponadto polonijne UTW działają na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie, Mołdawii i Austrii.
Następnie zabrał głos Michał Szczerba, który m.in. powiedział, że …rok 2015 jest rokiem 40-lecia założenia pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Polsce przez prof. Halinę Szwarc, że Rady Gminy mogą powoływać Rady Seniorów, że dzień pierwszy października jest ustanowionym przez ONZ Dniem Osób Starszych. Zachęcał do współpracy wszystkie Uniwersytety Trzeciego Wieku w kraju.
Otwarcia II Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku dokonała Anna Komorowska. Gościem honorowym był Bronisław Komorowski, Prezydent RP, który podziękował za zaproszenie na Kongres w imieniu swoim, jak również w imieniu całego społeczeństwa. Powiedział również, że trzeba dziękować za aktywizację obywateli, kształtowanie postaw. Podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego ruchu, tym którzy w nim działają i tym, którzy im pomagają. Następnie wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym liderom środowisk UTW oraz dyplomy laureatom konkursu „Wielka Osobowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. W śród laureatów była Hanna Gronkiewicz-Waltz – prezydent Warszawy.
Pani Prezydent powiedziała, że… miłość do UTW zawdzięcza swoim babciom i mamie, która przez wiele lat była słuchaczką UTW. Wśród laureatów był również senator Mieczysław Augustyn, który m.in .powiedział, że solidarność międzypokoleniową, a co z tym się wiąże miłość do UTW, podobnie jak pani Prezydent, wyniósł ze swojego rodzinnego domu.
Kolejny laureat to prof. Piotr Błędowski, który jest orędownikiem seniorów w dużych i mniejszych miastach. Powiedział, że jest zaskoczony tym wyróżnieniem. Jest to dla niego zaszczyt, jednocześnie zobowiązanie. Zadeklarował dalszą gotowość współpracy. Ma cichą nadzieją, że ten ruch w następnym dziesięcioleciu rozrośnie się jeszcze bardziej, wie, że ludzie ( seniorzy), którzy przebywają ze sobą, tworzą szkołę życia i swoją mądrość mogą przekazywać innym. Aktywność naszych polskich seniorów jest taka ,że niejeden dwudziestolatek może im tylko pozazdrościć.
Teraz przyszedł czas na wręczenie statuetek i dyplomów laureatom konkursu Srebrnej Gospodarki „ Przyjaźni Seniorom”. W śród laureatów był dr inż. Jarosław Bułka – adiunkt Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Było nam miło, że pan dr niedawno gościł w Gorzowie Wlkp. gdzie prezentował wykład z telemedycyny i teleopieki – innowacyjny kierunek we współczesnej medycynie. Druga część kongresu (po przerwie na kawę, herbatę, smaczną zupę gulaszową oraz słodycze i owoce) panel dyskusyjny pt. „ DOKONANIA I NOWE WYZWANIA RUCHU UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU”
Uczestnikami panelu byli: Poseł Michał Szczerba, Władysław Kosiniak- Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej, prof. Bolesław Samoliński, – Przewodniczący Rady Polityki Senioralnej, Krystyna Lewkowicz – Prezes Fundacji „ Ogólnopolskie Porozumienie UTW, Wiesława Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, Andrzej Nowakowski – Prezydent Płocka, Moderator panelu dr Jakub Gierczyński.
Wśród zadeklarowanych dokonań i nowych wyzwań Ruchu UTW wyszczególniono:
• Konsolidację Uniwersytetów UTW
• Ogólnopolski Parlament Seniorów
• Politykę Senioralną
• Domy dziennego pobytu dla seniora
• Rehabilitację seniora
• Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020
• Rolę Lidera UTW
• Wzrastającą populację seniorów
• Politykę prozdrowotną
Poseł Michał Szczerba powiedział m.in o integracji środowisk senioralnych oraz o powołaniu obywatelskiego Parlamentu Seniorów, jak to ma miejsce w Irlandii, gdzie głos senioralny jest bardzo ważny…
Krystyna Lewkowicz – „największe wyzwanie tego roku to : budować jeszcze silniejszą markę UTW. Silna marka ma dobrą pozycję na rynku z nią się liczą na wszystkich szczeblach” prof. Bolesław Samoliński – „Plany na najbliższe lata to: pobudzenie na poziomie regionalnym struktur senioralnych, wspólny apel o zorganizowanie i przygotowanie konferencji informujących jak UTW mogą pozyskać dodatkowe środki finansowe, włączenie szerszej grupy młodego pokolenia do pracy z seniorami, wsparcie wolontariatu do pracy z osobami starszymi.”
Wiesława Borczyk – „gminna ,powiatowa polityka senioralna, umiejętność porozumienia się z samorządem. Należy zbudować struktury wojewódzkie. Wdrożyć wymianę pokoleniową liderów.”
prof. Bolesław Samolińsk – „Najważniejsza jest integracja społeczeństwa polskiego, edukacja jest podstawą egzystencji. Wiedza życiowa, mądrość seniorów, winny być przekazywane, a co za tym idzie przyczynią się do budowania szczęśliwego społeczeństwa.”
Prezydent Płocka – „W Płocku powołano Radę Seniorów wdrożono Kartę Seniora, utworzono domy dziennego pobytu dla seniorów. Ja wsłuchuję się w głos seniorów, w których jest mądrość i dobroć pokoleń.”
Przed zamknięciem Kongresu, którego dokonali: Krystyna Lewkowicz i poseł Michał Szczerba, odbyło się głosowanie o przyjęcie DEKLARACJI KOŃCOWEJ II KONGRESU UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU. Deklaracja została przyjęta jednogłośnie.
Pani Krystyna Lewkowicz złożyła życzenia świąteczne wszystkim delegatom i zaproszonym gościom.
Na zakończenie II Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku na scenie Opery Narodowej wystąpiła dama polskiej estrady – Irena Santor.
Piosenkarka, pełna ciepła, opowiadała o swojej młodości, o Państwowym Zespole Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Swoimi przebojami oprowadziła nas po starej Warszawie, gdzie kataryniarz z papugą, a wspomnienia niczym dawny kadr przenosiły nas w zaułki stolicy.
Publiczność wtórowała znanym przebojom. Wokalistka zadedykowała jedną ze swoich piosenek pt. „ Serce” – księdzu Arkadiuszowi Nowakowi, który opiekuje się chorymi na AIDS. Wysłuchaliśmy kilku najnowszych piosenek, które znalazły się na płycie wydanej w ubiegłym roku. Wśród nich była piosenka do muz. Piotra Rubika i sł. Jacka Cygana pt. „Wiara, nadzieja i miłość”. Koncert był niepowtarzalnym przeżyciem. Po zakończonym recitalu Czesław Ganda – prezes UTW w Gorzowie Wlkp. spotkał się za kulisami z artystką, pogratulował doskonałego doboru piosenek i mistrzowskiej interpretacji.
Po koncercie czekał na nas lunch.
I tak naładowani pozytywną energią wyruszyliśmy w powrotną drogę. Warszawa pożegnała nas wietrznie.
Zdjęcia z kongresu, które wykonali Krystyna Woźniak i Czesław Ganda publikujemy w osobnej galerii.
Tekst: Krystyna Woźniak
powrót do strony głównej