Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Spotkanie z Prezydentem

Spotkanie Prezydenta z seniorami

W piątek 12.06.2015 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wlkp.
odbyło się spotkanie pana prezydenta miasta Jacka Wójcickiego z seniorami Gorzowa Wlkp.

Seniorzy w oczekiwaniu na prezydenta Gorzowa Wlkp.

 

Godz.15.30 pan prezydent przybywa na spotkanie z uśmiechem, wita się z każdym z seniorów osobiście – uściskiem dłoni. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele : Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Dzieci Wojny, Stowarzyszenie Seniorów gorzowskich : Złoty Kłos, seniorzy z klubu Zodiak, Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystiana oraz seniorzy niezrzeszeni.
Na spotkaniu była liczna grupa słuchaczy UTW w Gorzowie Wlkp.
Justyna Pawlak dyr. Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie poprosiła szefów tych organizacji, stowarzyszeń, którzy przybyli na spotkanie z prezydentem, aby przybliżyli: cele, zakres działania reprezentowanych przez siebie organizacji seniorskich. Jako pierwszy głos zabrał prezes UTW w Gorzowie Wlkp. –Czersław Ganda, który m.in. powiedział, że UTW zrzesza ponad sześciuset słuchaczy pracujących w pięćdziesięciu trzech grupach skupionych w dwudziestu jeden sekcjach.
I ja też tam byłam
Dbamy by nasi studenci uczestniczyli w:
procesie ciągłego kształcenia w różnych dziedzinach wiedzy;
rozwoju osobowości;
realizacji zainteresowań i marzeń;
utrzymaniu dobrego stanu zdrowia i wzmacnianiu sprawności fizycznej, psychicznej i intelektualnej;
czynnym udziale w tworzeniu i odbiorze wartości życia kulturalnego;
aktywnym włączaniu się w ważne działania społeczne i obywatelskie Regionu i Miasta.
Jacek Wójcicki -prezydent miasta Gorzowa Wlkp. wita się z seniorami
Pan prezydent wysłuchał uważnie, co mieli do powiedzenie także inni przedstawiciele seniorów. Powiedział „ cenię sobie doświadczenie seniorów i wieżę ,że należy czerpać z kompetencji ludzi starszych. Wiadomo przecież, że w starożytnej Grecji została powołana rada starszych, która zasiadała w senacie i była ciałem doradczym. Radę Starszych zreformował w 594 r. p.n.e archont http://pl.wikipedia.org/wiki/Solon Solon nadając jej cech organu strzegącego praw, obyczajów”.
Justyna Pawlak – dyr. Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie wita zebranych
Także w Gorzowie Wlkp. wzorem innych miast w Polsce zostanie powołana Rada Seniorów. Z Sali padały pytania : m.in. czy zostanie utworzona karta seniora? Co z oświetleniem na osiedlu Staszica?. Co z drzewami, które są bezmyślnie wycinane ?. A co z dodatkową linią tramwajową.
Pan prezydent powiedział, że wszystko ma skrupulatnie zanotowane, że żaden problem, który został przedstawiony na tym spotkaniu nie zostanie bez odpowiedzi.
Czas upływał szybko, zwłaszcza ,że na stołach stała kawa , herbata i ciasto.
Po wystąpieniu prezesa –Czesław Gandy, prezydent z uśmiechem pełnym podziwu i aprobaty dla aktywności słuchaczy UTW w Gorzowie Wlkp.
Moim zdaniem spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, prawie rodzinnej. Pan prezydent jest otwarty dla seniorów, jest za integracją międzypokoleniową.
Tekst: Krystyna Woźniak
Zdjęcia: Czesław Ganda
powrót do strony głównej