Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Walne Zgromadzenie UTW w Kostrzynie Nad Odrą

Walne Zgromadzenie UTW w Kostrzynie Nad Odrą

budynek

Obrady odbywały się w tym budynku

W dniu 27 października 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze słuchaczy UTW Filii Kostrzyn nad Odrą, na którym uczestniczyło czterdziestu studentów Uniwersytetu.
budynek
Głosowanie jawne
Walne zgromadzenie otworzyła pani Nawrocka Krystyna, która powitała zaproszonych gości : prezesa UTW z Gorzowa Wlkp pana Czesława Gandę i panią Elżbietę Kuszpę – księgową z macierzystego Uniwersytetu. Następnie podsumowano trzyletnią działalność, odczytano sprawozdanie merytoryczne i finansowe za okres ( 2013-2015 rok) jak również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
budynek
Sporządzanie protokołu.
Przewodniczącą zebrania ( jednogłośnie) wybrano panią – Dziemiedowicz Janinę a na protokólantkę również jednogłośnie wybrano – panią Kochanowską Zofię. Kolejnym punktem zebrania był wybór komisji uchwał i wniosków w składzie:
 1. Matkowska Romualda
 2. Bilińska Maria
 3. Kuśnierz Danuta.

 

ganda

Goście z Gorzowa: Czesław Ganda i Elżbieta Kuszpa.

 

kartka

Głosujemy na kartkach.
Kolejną komisją , która została wybrana jednogłośnie w głosowaniu jawnym była komisja mandatowo-skrutacyjna, w której skład wchodzą:

 1. Majewska Krystyna
 2. Zdzitowiecki Bronisław
 3. Borecka Krystyna

 

kartka

Czesław Ganda służy radą.
Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi. W wyniku głosowania jawnego uchwała została przyjęta jednogłośnie. Większość delegatów zadecydowała, że wybory do nowych władz odbywać się będą w głosowaniu tajnym.

 

kartka

Robocze ustalenia
Ustalono, że Zarząd będzie składał się z pięciu osób, a Komisja Rewizyjna z trzech. Na członków Zarządu zgłoszono następujące kandydatury:

 1. Budzińska Krystyna
 2. Śmiejewska Wiesława
 3. Strojnowska Bogusława
 4. Kozerska Irena
 5. Polańska Monika
 6. Fechner Irena
 7. Nawrocka Krystyna

Wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.
Czas na przerwę, gorącą kawę czy herbatę i oczywiście coś słodkiego.
Po przerwie ogłoszono wyniki głosowania.

 

kartka

Dyskusja w kuluarach.
W wyniku głosownia tajnego do Zarządu wg ilości głosów zostali wybrani:

 1. Budzińska Krystyna –przewodnicząca
 2. Śmiejewska Wiesława –skarbnik
 3. Strojnowska Bogusława – vice- przewodnicząca
 4. Kozerska Irena – sekretarz
 5. Nawrocka Krystyna – członek zarządu

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

 1. Galczak Janina
 2. Musiał Helena
 3. Kuśnierz Danuta

 

kartka

Tak oddawano głosy.
Komisja uchwał i wniosków przedstawiła następujące wnioski i uchwały, które zostały przegłosowane i zobligowała nowy zarząd do ich realizacji.

 1. – Zmiana adresu siedziby UTW z ul. Narutowicza na ul. Fabryczną.
 2. Zmiana częstotliwości dyżurów UTW z czterech w miesiącu na dwa.
 3. Utworzenie własnej strony internetowej.
 4. Powołanie dwóch grup językowych : jęz. niemieckiego i angielskiego.

 

 

kartka

Nowowybrany Zarząd.

 

kartka

Nowa komisja rewizyjna.
Cześć oficjalna dobiega końca, jeszcze tylko pan prezes z UTW z Gorzowa Wlkp. podziękował z pracę ustępującym władzom UTW Filii w Kostrzynie, pogratulował nowo wybranemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej życzył wytrwałości w działaniach i zadeklarował, że zawsze będzie służył dobrą radą i pomocą.
Na podsumowanie okolicznościowe zdjęcie.
Tekst i Zdjęcia: Krystyna Woźniak

 

powrót do strony głównej