Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wybory do samorządu

WYBORY DO SAMORZĄDU SŁUCHACZY UTW.

W dniu 27 października 2017r. odbyły się wybory do Samorządu Słuchaczy UTW, które otworzył prezes uczelni Czesław Ganda. Spotkanie prowadziła dotychczasowa przewodnicząca Alicja Markowska, która zapoznała przedstawicieli studentów z Regulaminem Samorządu oraz zasadami wyboru nowych władz. Po zgłoszeniu kandydatów oraz głosowaniu komisja skrutacyjna zatwierdzila wybory i zapoznała z nowymi przedstawicielami Samorządu.17 listopada odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzących członków Samorządu oraz powitanie nowych. W imieniu słuchaczy UTW podziękowania złożył prezes Czesław Ganda.

Tekst: Marta Kotowicz
Zdjęcia: Marta Kotowicz

wybory

powrót do strony głównej