Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Informator

„Słowianka dla Seniora”

Program skierowany do osób po 60 roku życia, umożliwiający utrzymanie organizmu w dobrej kondycji poprzez właściwie dobrana aktywność fizyczną, odnowę i relaks. W ramach programu seniorzy po 60-tce legitymujący się kartą seniora, rencisty lub emeryta mogą skorzystać z dwóch ofert:…

Page 1 of 4
1 2 3 4