Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wydarzenia

Uważam, że…

Uważam, że… Jestem członkiem naszego stowarzyszenia dwudziesty rok. W tym czasie poza wolontariatem pracowałam w Samorządzie a także w Zarządzie. Podczas ostatniego Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Delegatów UTW powierzono mi funkcję protokólanta. Poza tym aktywnie działam jeszcze w kilku organizacjach pozarządowych.…

Page 2 of 17
1 2 3 4 17