Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zmarł Jerzy Szymankiewicz

Jurek potrafił dostrzec innego człowieka i wspomagać go w potrzebie,
był serdecznym, otwartym i życzliwym.
Po przejściu na emeryturę aktywnie włączył się w pracę na rzecz
Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp.
Początkowo w Samorządzie studentów, a od 2017roku pełnił funkcję
skarbnika w Zarządzie UTW oraz był łącznikiem pomiędzy
Uniwersytetem, a Urzędem Miasta Gorzowa Wlkp.,w którym przez wiele
lat pracował .Ponadto reprezentował nasze stowarzyszenie
w Gorzowskiej Radzie Seniorów.

powrót do strony głównej