Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zmarł Zbigniew Bocian

Zmarł Zbigniew Bocian

Dnia 29 sierpnia 2016 r. odszedł od nas na zawsze Zbigniew Bocian. Ceniony muzyk, pedagog, wychowawca młodzieży i animator kultury. Urodził się w 1948 roku w Barnimiu, Od najwcześniejszych lat interesował i pasjonował się muzyką. Miał w tej dziedzinie duży talent. Zdobywał i uzupełniał wiedzę ogólną i w swej ukochanej profesji. Ukończył Liceum Pedagogiczne w Myśliborzu, a następnie studia w Studium Nauczycielskim w Gorzowie oraz w Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu, po jej ukończeniu otrzymał tytuł magistra sztuki. Pracował w Studium Nauczycielskim, a następnie w Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie Wlkp. jako nauczuciel śpiewu. Prowadził w nich zespoły wokalne, muzyczne, chóry i naukę śpiewu. Dobrze przygotowany, pracowity i oddany swej pasji, osiągnął duże sukcesy. Młodzież i członkowie jego zespołów cenili w nim znakomitego pedagoga i profesjonalistę. Skutecznie włączył się do pracy na rzecz tworzenia i upowszechniania kultury w miejscu swojego życia. Najdłużej pracował, zostawiając swój twórczy, trwały ślad w takich instytucjach jak: Wojewódzki Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury i Gorzowskie Centrum Kultury. Przez długie lata prowadził chór i zespół muzyczny gorzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mieszkał, pracował, tworzył i prowadził zespoły artystyczne w rozmiłowanym w kulturze Barlinku. Tu wspolnie z żoną Małgorzatą wychował dwie córki: Martynę i Karolinę. Dnia 2 września liczne grono mieszkańców miasta, koledzy, artyści, ludzie kultury i młodzież pożegnali na miejscowym cmentarzu tego zasłużonego artystę , pedagoga i wspaniałego człowieka.

Zarząd i słuchacze
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

powrót do strony głównej