Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Chór „ Uniwerek”

Chór „ Uniwerek”

 

Uniwerek” Taką nazwę chór nosi dopiero od czerwca 2011 roku, ale my śpiewamy razem od 1996. Już wtedy zajęcia wokalne prowadził p. Zbigniew Bocian, który teraz także jest dyrygentem chóru. Ale w latach 2003 – 2005 opiekę nad chórem przejął p. Zbigniew Herezo. Bardzo chętnie uczestniczyliśmy w zajęciach pana Zbyszka, bo prowadził je z humorem, na luzie, a śpiewaliśmy piosenki nam dobrze znane lub uczyliśmy się nowych. Piosenkę „Cztery pory roku” skomponowaną przez pana Zbyszka ciągle chętnie śpiewamy. Niestety, nasz Dyrygent pewnie o tym nie wie, bo w lecie 2005 roku odszedł od nas na zawsze. Żegnaliśmy go z wielkim żalem.
Wrócił do nas p. Zbyszek Bocian i postanowił stworzyć z nas prawdziwy chór: stawia nam poważne wymagania wokalne, wprowadza trudniejsze aranżacje, nasilił ćwiczenia emisji głosu, itd. Cieszy nas, że ciężka praca owocuje rozlicznymi nagrodami i zaproszeniami. Od 2008 co roku występujemy na Festiwalu Piosenki Kresowej „Kresoviana” i zawsze zdobywamy nagrody zespołowe lub dla naszych solistów. Dwukrotnie – w 2011 i w 2012 roku – otrzymaliśmy pierwsze miejsca na przeglądach chórów UTW w Międzychodzie.
Dwa razy uczestniczyliśmy w warsztatach wokalnych przygotowanych wspólnie z chórem Jahresringe z Berlina. Pierwszy raz spotkaliśmy się w Berlinie, tam miały miejsce ćwiczenia wokalne a z koncertami wystąpiliśmy w domach pomocy. Udawało się nam wspólnie dobrze śpiewać polskie i niemieckie piosenki. W 2010 roku podobne warsztaty odbyły się w Gorzowie, koncertowaliśmy razem w MCK i w Domu Dziennego Pobytu. Uczestniczyliśmy także w integracyjnym spotkaniu chórów w Petersdorf w Niemczech. Na nasze samodzielne warsztaty wokalne wyjeżdżaliśmy do Goszczanowa (2009 r. – 3 dni) lub do Międzywodzia (2011 rok – 10 dni). Bardzo często występujemy w Gorzowie w Domu Dziennego Pobytu lub w Domu Pomocy Społecznej, jesteśmy obecni na wszystkich imprezach UTW, podczas Dni Seniora itd. Wszystkie koncerty odnotowujemy w kronice UTW.
Spotykamy się raz w tygodniu, ciągle ćwiczymy, doskonalimy repertuar, uczymy się nowych piosenek. Zaręczamy: ten kto śpiewa, zawsze będzie się czuł młodo.
10 VI 2011 – Występ w Domu Pomocy Społecznej w Tursku – 12 piosenek

Tekst: Brak podpisu

Zdjęcie: Brak podpisu

powrót do strony głównej