Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

„Uniwerek” otwiera I Forum Seniora

„Uniwerek” otwiera I Forum Seniora

 

05.06.2019 roku po raz pierwszy w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze odbyło się Forum Seniora, zorganizowane przez Gazetę Lubuską oraz Uniwersytety Trzeciego Wieku. W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie zebrało się ponad 250 osób, by skorzystać z ciekawych prelekcji prowadzonych w panelu zdrowotnym i panelu dotyczącym bezpieczeństwa. Słuchacze reprezentowali Uniwersytety Trzeciego Wieku, Gorzowską Radę Seniorów, Kluby Seniora, Związek Sybiraków oraz Domy Pomocy Społecznej.

W części pierwszej spotkanie zainaugorował chór  UTW „Uniwerek” , śpiewając  „Gaude Mater Polonia” oraz „Cant help falling in love” i „Nie kochać w taką noc to grzech”.

Cykl wykładów rozpoczął  prof. Zbigniew Izdebski tematem „Miłość i seksualność osób w wieku senioralnym”, chwaląc za miłosne akcenty występ chóru.

Po przerwie kawowej sala ponownie zapełniła się słuchaczami, którzy z dużym zainteresowaniem wysłuchali drugiego cyklu wykładów o tematyce zdrowotnej. Panie zmieniły stroje galowe na swoje własne i kontynuowały uczestnictwo w ciekawym wydarzeniu. Po wysłuchaniu czterech wystąpień ponownie skorzystano ze słodkiego poczęstunku z kawą. Kolejne wykłady zakończyły się wspólnym lunchem przygotowanym przez jedną z gorzowskich restauracji.

Czas I-go Forum Seniorów minął szybko i komfortowo, w klimatyzowanej sali, z dbałością o wygodę słuchaczy. Była to okazja do poszerzenia wiedzy z różnych dziedzin poprzez spotkanie ze specjalistami, do zapoznania się z informacjami, które mogą ułatwić i wzbogacić codzienne życie.

Opracowała: Krystyna Dziewiałtowska-Gintowt
Zdjęcia: Bernarda Burghardt, Anna Zaborowska, Marta Kotowicz

powrót do strony głównej