Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Cztery żywioły – ZIEMIA

Cztery żywioły – ZIEMIA

26. lutego 2022 roku sekcja fotograficzna gorzowskiego UTW zaprosiła gości na wernisaż wystawy fotograficznej z cyklu ŻYWIOŁY: Woda – Ziemia – Powietrze – Ogień. Jest to druga prezentacja w tym cyklu i nosi tytuł ZIEMIA. Zdjęcia prezentują seniorzy z UTW w Gorzowie Wlkp. oraz młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury w ramach programu łączenia pokoleń.
Wystawę otworzył prezes UTW Czesław Ganda, przytaczając jakże wymowny podpis pod jednym ze zdjęć: „Pokój na ziemi nie może być osiągnięty bez pokoju z przyrodą”.

W swojej wypowiedzi podkreślił znaczenie dbałości o naszą planetę w szerokim znaczeniu tego słowa. Jedną z form aktywnego uczestnictwa jest udział seniorów i młodzieży w fotograficznej prezentacji piękna naszej ziemi, uwrażliwianie młodego pokolenia na bieżące działania proekologiczne oraz rozwijanie umiejętności przekazywania wiedzy poprzez fotografię.
Pomysłodawcą projektu i organizatorem wystawy jest instruktorka fotografii w MDK Ola Czarnecka, która zwróciła uwagę na dwuletnie przesunięcie wernisażu spowodowane pandemią covid 19. Podkreśliła, że tematyczny dobór prac połączony jest z różnymi podpisami niosącymi interesujące przesłania związane z Ziemią.

Na zakończenie podziękowała wszystkim i zwróciła uwagę na zdjęcia naszej koleżanki Ewy Wasilewskiej, którą pożegnaliśmy na zawsze w czerwcu ubiegłego roku. Bukiety kwiatów były pięknym podziękowaniem dla Oli za miły wieczór w towarzystwie kolorowych fotografii.
Na zakończenie głos zabrał prezes Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego Marian Łazarski, który podkreślił celowość współpracy seniorów z młodzieżą. Zachęcał do tworzenia własnego archiwum poprzez fotografowanie różnych obrazów tu i teraz. Po wielu latach będzie to bezcenne źródło wiedzy o minionych czasach.

Przed przystąpieniem do gromadzenia zdjęć każdy fotograf zastanawiał się, w jakim kontekście zrealizować to zadanie. Ziemia, jest to niezwykle pojemne słowo noszące w sobie wielorakie znaczenie – jako planeta, jako ziemia uprawna, grunt, kraina geograficzna, ląd stały a także gleba pod naszymi stopami. Ziemia bywa przerażającym żywiołem, gdy zionie ogniem wulkanów i trzęsie się, czasem płonie lub pokrywa wszystko błotem z oberwanej góry. Słowo ziemia i jego pochodne towarzyszą nam codziennie w mowie potocznej np.: ziemniaki, ziemski, naziemny, uziemić i w powiedzeniach np.: poruszyć niebo i ziemię, raj na ziemi, wyrosnąć spod ziemi, ziemia obiecana itd.

Na wystawie każdy fotograf przedstawił własne spojrzenie na Ziemię, korzystając z urozmaiconej kolorystyki natury, różnego punktu widzenia i zmiennej perspektywy. Autorzy zdjęć podpisali je ciekawymi przesłaniami, z którymi warto zapoznać się odwiedzając wystawę w Galerii Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ul. Jagiellończyka 15 w Gorzowie Wlkp.

ZAPRASZAMY

 

Tekst: Marta Kotowicz
Zdjęcia: Bernarda Burghardt

 

 

 

aa

powrót do strony głównej