Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Majowy plener z aparatem w dłoniach

Majowy plener 

z aparatem w dłoniach

 

Jesteśmy już bardzo zmęczeni przymuszoną izolacją i gdy tylko nastąpiło poluzowanie obostrzeń pandemicznych, padła propozycja spotkania sekcji fotograficznej na łonie natury. Nie wszyscy znają Jeziorko Błotne – lub Błotny Staw – na osiedlu Piaski, więc z chęcią udałyśmy się tam 25 maja 2021 roku w gronie przybyłych koleżanek.

Tytułem wstępu kilka zdań z encyklopedii „Wikipedia”:
„Od 1899 r. jeziorko stało się największym i najpiękniejszym miejskim kąpieliskiem w granicach miasta. Ówcześnie nazywało się ono Heinersdorfer See (jez. Chwalęcickie) i miało 3,24 ha. Zbudowano wtedy pięciometrową trampolinę , która była atrakcją wysypanej czystym piaskiem plaży. W latach 20. akwen dzierżawiło Landsberskie Towarzystwo Pływacko – Łyżwiarskie i wówczas dobudowano kawiarnię, taras oraz przebieralnie. Po wojnie następowała stopniowa degradacja zbiornika. Na przełomie lat 60. i 70. funkcjonowało tam dzikie kąpielisko. Wtedy jeszcze na brzegu stały ruiny kąpieliska z kabinami i tarasem. Można było jeszcze spotkać rzadkie gatunki zwierząt, m.in. traszki i żółwie błotne. Plaża całkowicie zanikła pod koniec lat 90., a jezioro stało się zanieczyszczonym i zapuszczonym miejscem. Od 2002 roku okoliczni mieszkańcy, równolegle z miejskimi inwestycjami doprowadzają do rewitalizacji tych terenów. Wybudowano kolektor i przepompownię, zarybiono jezioro, oczyszczono skarpy, wykarczowano zarośla, wytyczono ścieżki spacerowe i rowerowe, dodatkowo tereny zielone zagospodarowano elementami małej architektury. Dziś jeziorko jest częstym miejscem spacerów i innych form aktywnego wypoczynku, m.in. wędkarstwa.”

Kąpać się wprawdzie nie można, ale pospacerować dookoła – i owszem. Idąc brzegiem stawu poznałyśmy tamtejszą roślinność – sit rozpierzchły, trzcinę pospolitą czy pałkę wąskolistną. Polując obiektywem na kaczki i gęsi podziwiałyśmy zmieniające się kolory wody i różnorodność odcieni zieleni, jakie jawią się o tej porze roku.
Wyjście uznałyśmy za bardzo udane, co prezentują zebrane obrazy poplenerowe.

Tekst: Anna Kowala – Nadolna
Zdjęcia: Anna Kowala – Nadolna, Marta Kotowicz, Krystyna Karcz, Janina Kowalska, Ewa Szwagrzyk, Bożena Gralewska, Bernarda Burghardt, Ola Czarnecka, Elżbieta Białecka

powrót do strony głównej