Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Malarstwo Mieczysławy Płociniczak

Wielki przegląd malarstwa
plastyków UTW

 

Malarstwo Mieczysławy Płociniczak

 

24.O4.2021r.
Fotorelacja: Eugeniusz Jaszkul

powrót do strony głównej