Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Nasi autorzy

Nasi autorzy

 

Teresa Mika prezentuje swój obraz

7 grudnia 2022 r. w UTW zaprezentowali się autorzy prac literackich i plastycznych, które weszły do książki „Z tej ziemi”. Książkę wydało Stowarzyszenie Przyjaciół Santoka „Pomocna Dłoń”, a zawiera prace członków UTW i mieszkańców Santoka. Zebranych z Gorzowa i Santoka powitała prezes Zarządu UTW Halina Urban, podkreślając, że jest to wyjątkowe, bo popołudniowe spotkanie artystyczne.
W sali im. Alfreda Kielaka w siedzibie UTW jedynym elementem scenograficznym była specjalnie oświetlona sztaluga. Na niej stawiali swoją dowolną pracę zapraszani na środek plastycy. Na tle ich obrazów literaci prezentowali jeden swój utwór spośród zamieszczonych w książce lub samodzielnie wybranych. Każdy z literatów i plastyków odpowiadał na jedno pytanie dotyczące swojej twórczości lub związków z miejscem zamieszkania.
Spotkanie otworzyła Janina Jurgowiak, której wiersz „Tylko Santok” był lejtmotywem całej książki. Barbara Adamiszyn i Aniela Korpik – każda w innej formie – wspomnienia z lat młodości skonfrontowały ze spojrzeniem współczesnym, jako osób dojrzałych. Ich prace były zachętą dla słuchaczy, aby spisywać swoje wspomnienia.
Krystyna Dziewiałtowska-Gintowt przedstawiła fragment poematu „Owczary”, który napisała jako pracę zadaną na warsztatach literackich prowadzonych w UTW przez Ireneusza Krzysztofa Szmidta. Mówiła o tym, jak pracowano na warsztatach i jak tamte spotkania mobilizowały do twórczości. Natomiast Ewa Konieczna z Santoka przedstawiła swoją pierwszą opublikowaną w książce opowiastkę i mówiła o warsztatach literackich w Santoku.
Józef Skabardis – z pochodzenia Łotysz – powiedział krótki tekst po łotewsku, abyśmy mogli posłuchać tego języka. Nie jest podobny do żadnego nam znanego. W książce są dwa jego opowiadania o związkach człowieka z psami.
Krystyna Woźniak przeczytała nowy wiersz o Papuszy. Jest warszawianką, a w Gorzowie mieszka dopiero od kilku lat. Powiedziała, że teraz w jej twórczości jako równorzędne występują tematy warszawskie i gorzowskie.
Zaprezentowano także filozoficzne, a zabawne dialogi nieobecnej Lucyny Miosgi, autorki z Santoka.
Swoje prace plastyczne przedstawiły i o doświadczeniach twórczych mówiły plastyczki:

Na zdjęciu: Ewa Konieczna

Magda Hrebeniak, Halina Jankowska, Anna Kowala-Nadolna i Teresa Mika. Podobnie jak literaci, także plastyczki jedne tworzą, gdy je pobudzi pomysł, a może to natchnienie? Inne wolą tryb zadaniowy narzucony przez kogoś lub samą siebie. Wszyscy traktują swoje poszukiwania artystyczne jako niezwykle interesujące, a pisanie lub malowanie stało się ich pasją. Ciągle z zainteresowaniem oglądają otaczający je świat, ale zawsze jego obraz przetwarzają przez swoją świadomość i wrażliwość.
Na zakończenie zaprezentowało się dwóch panów artystów: Jerzy Gąsiorek, który jest plastykiem i poetą związanym jednakowo silnie z Gorzowem i Santokiem, oraz Wojciech Plust, który porzucił Gorzów dla Santoka i z pejzażu tej miejscowości teraz czerpie malarskie inspiracje.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania zostali poczęstowani kawą lub herbatą przygotowaną przez panie z samorządu UTW oraz słodkościami, jakie zapewniły autorki prac zamieszczonych w książce. W swobodnej formie rozmawiano i potrzebie przywrócenia w UTW warsztatów literackich oraz o organizowaniu od czasu do czasu podobnych spotkań o charakterze promocyjnym i artystycznym.

Spotkanie zorganizowała, prowadziła i opisała Krystyna Kamińska,
zdjęcia – Teresa Heluszka

powrót do strony głównej