Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Nasz człowiek na 40. Polskim Kongresie Esperantystów

Nasz człowiek na 40. Polskim Kongresie Esperantystów
w Siedlcach

Po raz 40. polscy esperantyści zjechali się w lipcu na coroczny kongres. Tym razem odbył się on w Siedlcach (20-23.07.2023).
W kongresie uczestniczyło nieco ponad 100 osób z całej Polski. Były również osoby z zagranicy. Wszystkie kongresowe spotkania i prelekcje odbywały się na terenie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Pierwszy dzień był dniem wycieczkowym, nastawionym na zwiedzanie okolic Siedlec. Pozostałe dni wypełnione były prelekcjami w języku Esperanto i w języku polskim. W programie były też występy zespołów artystycznych, zwiedzanie miasta, celebracja mszy w pobliskim kościele. W kuluarach auli oraz na spontanicznych spotkaniach można było poznać znanych i zasłużonych esperantystów oraz osoby, które to nie na jednym światowym kongresie bywały i nie jedną podróż po świecie odbyły dzięki językowi Esperanto.

Wśród uczestników byli także początkujący esperantyści dla których tego typu kontakty i wymiana doświadczeń mają szczególne znaczenie.
Kongres odwiedził też gość specjalny z Tanzanii, John Magessa, który oficjalnie zaprosił polskich esperantystów na 109. Światowy Kongres Esperantystów w roku 2024. Będzie to pierwszy kongres tego typu na kontynencie afrykańskim. W czasie prelekcji gość specjalny opowiedział o mieście Arusha w którym odbędzie się przyszły Kongres Światowy. Arusha jest miastem bardzo atrakcyjnym pod względem turystycznym. Leży w pobliżu Kilimandżaro i wielkich parków narodowych Afryki znanych na całym świecie.
W 40. Polskim Kongresie Esperanto uczestniczył też kolega z naszego UTW, Stanisław Burba, który w roku akademickim 2023/2024 będzie prowadził kurs języka Esperanto II stopnia.
W czasie Kongresu, tak podczas oficjalnych prelekcji jak i nieoficjalnych spotkań i imprez, panowała bardzo miła, prawie rodzinna atmosfera. Na pewno podczas przyszłego 41. Ogólnopopolskiego Kongresu, który odbędzie się w Kaliszu, atmosfera będzie równie przyjazna i miła. I być może będzie już w nim uczestniczyło kilkoro esperantystów z naszego UTW.

Tekst – Stanisław Burba
Zdjęcia – Uczestnicy Kongresu

Otwarcie kongresu przez Prezydenta Miasta Siedlce

Uczestnicy Kongresu Esperantystów w Sieldlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Podczas zwiedzania Siedlec

Wycieczka po Siedlcach

Zwiedzanie Siedlec

Esperantyści na mszy w pobliskim kościele

Koncert Wojciecha Ławnikowicza

Johan Magessa z Tanzanii – prelekcja

Prelekcja na temat przyszłego miejsca kongresu w Tanzanii

Redaktor czasopisma Pola Esperantisto – dyskusja

Sprzedaż wydawnictw esperanckich

Jedno z wielu spotkań nieoficjalnych

powrót do strony głównej