Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Jak to się robi…

Jak to się robi w komputerze?

 

Rok akademicki 2018/19 – poniedziałek, siedziba UTW.  Początek tygodnia to dzień, w którym odbywają się konsultacje komputerowe dla dwóch grup słuchaczy. Pierwszy zespół przychodzi na zajęcia o godz. 9.00, drugi o 11.30. Przez godzinę zegarową pracujemy – podobnie jak w latach poprzednich – pod kierunkiem dr Tomasza Halasa.

Młodsze pokolenie w naszych rodzinach często opowiada bardzo interesujące filmy lub słucha ciekawej muzyki. Też chciałabym sięgnąć do takich zasobów komputera, więc pytam: Jak to się robi, nauczysz mnie?

W odpowiedzi często słyszymy: – Mamo (lub babciu) to takie łatwe!

Teraz już wiemy „jak to się robi”, bo taką możliwość dają nam konsultacje komputerowe w UTW, gdzie poznajemy różne obszary stron internetowych i rozwijamy umiejętności informatyczne. Z chęcią uczymy się i utrwalamy nową wiedzę w osobistych notatkach, a także pomagamy sobie wzajemnie. Możemy dowiedzieć się, ile kosztowało nasze leczenie, dysponować kontem bankowym, korzystać z internetowej obsługi urzędów i instytucji. Umiemy zaplanować w domu ciekawą wycieczkę krajową lub zagraniczną, korzystając z samolotu, pociągu czy autokaru. Możemy zaprojektować ulotkę informacyjną i przesłać elektronicznie kartkę z pozdrowieniami. Nasza wiedza systematycznie wzbogaca się, a tematy zajęć często podpowiada samo życie.

Poznawanie i korzystanie z komputera pozwala nam na sprawniejsze poruszanie się we współczesnych obszarach wiedzy i umiejętności, którym nierozłącznie towarzyszy informatyka i elektronika.

Wykład prowadzi dr Tomasz Halas

Asia Przepióra

Słuchacze z grupy drugiej

Przy komputerach od lewej – Krysia Kamińska, Ala Kęcik, Edward Korban

Krysia Kamińska

Tekst i zdjęcia: Marta Kotowicz

powrót do strony głównej