Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Chronopsychologia

Chronopsychologia i zaburzenia snu

 

Pod  nazwą  chronopsychologi  kryje  się  młoda  dziedzina   naukowa, której   podstawowy   zakres   zainteresowań, można   scharakteryzować  jako  poszukiwanie  prawidłowości  i przejawów  istnienia  u człowieka  cyklicznie    powtarzających   się   zmian   w   procesach  psychicznych  i  psychologicznych  .

O   tym   wszystkim  dowiedzieli   się   słuchacze  UTW  w  dniu  07.05.2019r.  na wykładzie  dr  Mariolii  Radzińskie  pt. CHRONOPSYCHOLOGIA   I   ZABURZENIA   SNU .

Tekst i zdjęcia:  Bernarda Burghardt

powrót do strony głównej