Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Czy dobre życie jest łatwe

Czy dobre życie jest łatwe?

sluchacze

W dniu 03.11.2015 r. w sali wykładowej UTW odbył się wykład dr Marioli Radzińskiej pt”Czy dobre życie jest łatwe?”

wykladowca

Wykładowca dr Mariola Radzińska

I. Definicja Dobrego Życia

– jest to poczucie życiowej satysfakcji, rozumianej jako możliwość wielowymiarowego rozwoju i autokreacji człowieka, realizacji jego aspiracji i celów życiowych, zgodnie z przyjętymi wartościami i oczekiwaniami, przy uwzględnieniu materialnych aspektów statusu społecznego.

 

wykladowca

rozmowa

II. Składniki dobrego życia:

 1. Motywacja wewnętrzna – podejmowanie aktywności dla samej aktywności 2
 2. Zaangażowanie
 3. Autonomia
 4. Poczucie kompetencji
 5. Więzi z ludźmi
 6. Szczęście –
 7. Sens życia –
 8. Miłość
 9. Praca
 10. Godność osobista
 11. Udane życie rodzinne, partner, dzieci, wnuki

wykladowcaPlansza poglądowa

wykladowca

 

 

 

 

 

Wykład

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Jaka jest ich rola negatywnych doświadczeń?

 1. Nieszczęście
 2. Cierpienie
 3. Choroba
 4. Strata

Negatywne doświadczenia życiowe motywują do zmiany, do poszukiwania sensu życia, szukania dobrego w tym, że nie wszystko jest łatwe.

wykladowca

niezbędne formalności

wykladowca

dyskusja
Zdjęcia: Czesław Ganda
powrót do strony głównej