Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Moda na mózg

MODA NA   MÓZG – JAK UNIKNĄĆ
NUEROBREDNI  I  NEUROPUŁAPEK

 

W dniu 18.12.2018r.  Słuchacze UTW wzięli udział w ciekawym wykładzie z medycyny pt. MODA NA MÓZG – JAK UNIKNĄĆ  NEUROBREDNI  I  NEUROPUŁAPEK  poprowadzonym przez dr Joannę Ostapiuk-Karolczuk

Joanna Ostapiuk-Karolczuk, dr

Zakład Nauk Fizjologicznych

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej

w Gorzowie Wlkp. AWF w Poznaniu

 

Moda na mózg – jak uniknąć neurobredni i neurpułapek

                         W ostatnich czasach nie można oprzeć się wrażeniu, że zalewają nas słowa z przedrostkiem „neuro-”, jak chociażby: neuronauka, neurotechnologia, neuroprofil, neuroedukacja, etc. Przedrostek ten stał się ostatnio niezwykle modny, przez co równocześnie obserwujemy jego nadużywanie, a wszystko razem skutecznie napędza… „neurobiznes”. Dlaczego tak dynamicznie się rozwija? Jedną z przyczyn z pewnością jest swego rodzaju „głód cudów”, ale z drugiej brak jakiejkolwiek kontroli nad kolejnymi, wymyślanym „neurobzdurami”, które mogą w niekontrolowany sposób szerzyć się w społeczeństwie.

                         Wykład został poświęcony wyjaśnieniu podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem układu nerwowego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kontrowersje wynikające z neuroobrazowania mózgu (co można, a czego nie można odczytać z obrazu fMRI). Dalsza część rozważań dotyczyła prawdziwości stwierdzenia, czy w głowie są dwa (lewy i prawy), czy jeden, zgodnie działający mózg, a także zmierzono się z kolejnym mitem – czy wykorzystujemy tylko 10% naszego mózgu.

 

 

 

Tekst: dr Joanna Ostapiuk-Karolczuk

Zdjęcia: Bernarda Burghardt

powrót do strony głównej