Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Narząd słuchu i niedosłuch

Narząd słuchu i niedosłuch.

powitanie

Wykładowca wita słuchaczy.

Dnia 10 lutego 2015 roku w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. ciekawy wykład przeprowadziły: otolaryngolog i foniatra dr Zdzisława Korput i pani Katarzyna Zamęska. Temat zasadniczy: „ Fizjologia i niedosłuch oraz protezowanie słuchu”

tablica

Czytelny schemat na planszy.
Pani dr Korput w pierwszej części szczegółowo omówiła budowę narządu słuchu oraz wszystkie elementy zmysłu słuchu i równowagi. To, że słyszymy, jest zasługą centralnego układu nerwowego- kory mózgowej.

 

frekwencja

Licznie zgromadzeni słuchacze.
Wyjaśniła także, że przewód słuchowy zewnętrzny nie powoduje niedosłuchu.

 

ucho

Model ucha wewnętrznego.
Po tej części wykładu dr Korput zaproponowała zadawanie pytań przez słuchaczy. I tak zapytano m.in. czym są spowodowane szumy uszne i jak je leczyć, a także czy przyjmowanie leków neurologicznych ma wpływ na niedosłuch. Wyjaśnień udzieliła dr Korput.

 

 

zainteresowanie

Wykład cieszy się dużym zainteresowaniem.
Pani Katarzyna Zamęska omówiła temat niedosłuchu. Wada ta nie jest zależna od wieku człowieka. Stwierdza się, że znaczne jej nasilenie zaczęło się w XX wieku.

 

 

asystent

Kolejne zagadnienie.
Po 75. roku życia 80% Polaków źle słyszy, a na 1000 noworodków jedno dziecko rodzi się z wadą słuchu. Wpływ na to mają czynniki genetyczne i przebywanie w hałasie powyżej 80 decybeli.
Profilaktycznie zaleca się po 55. roku życia regularne badanie słuchu.

 

 

notatki

Warto robić notatki.
Następnie pani Zamęska wyjaśniła na czym polega audiometria tonalna, co to jest badanie audiometryczne, jak interpretować wyniki.

 

 

model

Model prezentowany na wykładzie.
Według wykładowczyni protezowanie słuchu bez treningu nic nie daje. Aparat słuchowy trzeba nosić co najmniej pięć godzin dziennie. Poza tym narządy człowieka mają układy symetryczne, dlatego ważne jest, aby nosić dwa aparaty. Wówczas jest lepsza identyfikacja dźwięku, lepsze rozumienie mowy, szczególnie w obecności hałasu. Obecnie Ministerstwo Zdrowia dofinansowuje do dwóch aparatów słuchowych raz na 5 lat.

 

 

zainteresowanie

Temat budzi zainteresowanie.
Tym razem pytania były następujące:
Jaka jest opinia wykładowczyni dotycząca aparatu słuchowego reklamowanego w UTW?
Czy aparaty słuchowe dopasowywane są do osoby?
Pani Zamęska udzieliła wyczerpujących wyjaśnień.

 

 

rozmowa

Rozdawanie czasopism fachowych.
Wszystkim słuchaczom rozdano czasopisma popularno – naukowe dotyczące słuchu oraz ulotki firmy GEERS, która specjalizuje się w badaniu i leczeniu słuchu.
W spotkaniu uczestniczyło około 60 osób.
Tekst: Elżbieta Kućko
Zdjęcia: Eugeniusz Jaszkul
powrót do strony głównej