Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zmiany z wiekiem w obrębie układu ruchu i w składzie ciała

Zmiany z wiekiem w obrębie układu ruchu
i w składzie ciała

 

wykladowca

Rozpoczęcie wykładu

W dniu 25 kwietnia 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku – Gorzów Wielkopolski odbyło się spotkanie poświęcone zmianom z wiekiem w obrębie układu ruchu i w składzie ciała.

sluchacze

Słuchacze
Wykład o tym samym tytule przedstawiła dr Ewa Nowacka-Chiari reprezentująca zespół pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Sportu i Promocji Zdrowia Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zespół ten realizuje serie spotkań teoretycznych i praktycznych uwzględnionych w projekcie Aktywny Senior. Projekt ten skierowany jest do słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

wykladowca

Wykladowca
Wykład swoją tematyką wpisał się w realizowany w ramach działalności UTW-Gorzów Wlkp. blok medyczny. Przedstawione treści dotyczyły procesów rozwojowych w obrębie układu szkieletowego, połączeń między kośćmi i układu mięśniowego. W trakcie rozwoju następują zmiany, które w długim okresie czasu są tymi zmierzającymi do coraz lepszej jakości, osiągając tzw. optimum.

sala

Frekwencja dopisała.
Naturalnym też jest kierunek rozwoju ku innej – nowej, nie odnotowanej wcześniej jakości, która niestety prowadzi do pogorszenia właściwości ustroju. Mamy zatem do czynienia z rozwojem inwolucyjnym, którego wyrazem może być osteopenia czy osteoporoza w obrębie układu szkieletowego a także sarkopenia, która dotyczy mięśni. Wskazywane procesy zmieniają także wewnętrzną kompozycję ciała. Stąd zmienia się stopień uwodnienia organizmu, zawartość substancji białkowych, czy tłuszczowych.

tablica

Argumenty poparte tablicą poglądową
Powszechnie niechciany tłuszcz wraz z wiekiem „odbywa wędrówkę” wybierając często mniej korzystny zdrowotnie obszar brzucha. Taka sytuacja pojawia się częściej wśród mężczyzn, choć odnosi się także do kobiet. Wraz z wiekiem zmienia się także zakres prawidłowej zawartości tłuszczu. Tym samym nadwagę i otyłość u osób starszych stwierdza się przy wyższych wartościach procentowych tłuszczu aniżeli u osób młodych.

kosci

dyskusja

rozmowa

planszastarosckregosluplaskamiesniewodatluszcz

 

Tekst: Ewa Nowacka-Chiari
Zdjęcia: Czesław Ganda

powrót do strony głównej