Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Żyć z chorobą Parkinsona

Żyć z chorobą Parkinsona

Tytuł kolejnego wykładu z zakresu psychologii i medycyny brzmi „ŻYĆ Z CHOROBĄ PARKINSONA”. Przedstawiła go słuchaczom UTW, 25 kwietnia 2023 r., dr Anna Kasperska z Zakładu Nauk Biologicznych Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Filia w Gorzowie Wlkp. 

To choroba, która powoli, krok po kroku, wyłącza człowieka z normalnego życia. Na początku niczego nie zauważasz, bo co może być niepokojącego w tym, że nie pamiętasz, gdzie są klucze od mieszkania lub po co kolejny raz idziesz do kuchni. Dopiero później zaczynasz się martwić… Jednak wczesne wykrycie pozwala na spowolnienie jej postępu i zachowanie sprawności na dłużej. Przyczyny choroby Parkinsona pozostają nieznane. Ale medycy podejrzewają, że wśród przyczyn są zarówno czynniki genetyczne (odziedziczona po przodkach podatność na tę chorobę), jak również czynniki środowiskowe, zwłaszcza te, które szkodliwie wpływają na układ nerwowy. Występuje u nawet 0,3% populacji ogólnej, w tym w szczególności u osób w wieku 50 – 65 lat a nawet u dużo młodszych.
Po rozpoznaniu choroby warto przystosować mieszkanie do potrzeb chorego. Wyposażmy je zatem w poręcze i udogodnienia. Zainstalować należy odpowiednio silnie oświetlenie i podjazdy w najbardziej newralgicznych miejscach. Wymienić należy również wyposażenie kuchenne. Pod talerze podłóż gumowe podkładki, aby się nie ślizgały. Wymień naczynia na te z dużymi uchwytami oraz zadbaj o to, aby talerze i deseczki miały podwyższone brzegi.

Tekst i zdjęcia – Krystyna Karcz

 

 

powrót do strony głównej