Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kontynuujemy naukę

Kontynuujemy naukę gry w brydża

 

W roku akademickim 2018/19 wzrosło zainteresowanie słuchaczy grą w brydża, więc nasze grono powiększyło się o jedną grupę dla osób początkujących. Spotykamy się trzy razy w tygodniu pod kierunkiem instruktora Zbigniewa Przybylskiego. Grupa pierwsza i druga uczestniczy co drugi tydzień w turniejach, grupa trzecia – początkująca rozwija swoje umiejętności poprzez ćwiczenia wspomagające grę w brydża. 20 listopada 2018r. jesteśmy na zajęciach grupy wtorkowej, która gra w brydża w UTW trzeci rok.

Pan Zbyszek Przybylski przedstawił planowaną tematykę zajęć dla słuchaczy UTW w pierwszym semestrze:

 

Zajęcia  we  wtorek – grupa średnio zaawansowana.

1)  Zajęcia  rozpoczynające  rok  szkolny, ustalenia  organizacyjne, gra  w  brydża.

2)  Bilansowanie  rąk,  limity  punktowe  gier  brydżowych (dwa

wykłady).

3) Zasady  określające  licytację  jednostronną (dwa  wykłady).

4)  Zasady  określające  otwarcia  i  pierwsze  odpowiedzi  w  licytacji  jednostronnej (jeden wykład).

 

Zajęcia  w  środę – grupa zaawansowana.

Tematy  te  same co w grupie wtorkowej, ale bardziej  rozbudowane.

 

Zajęcia  w  czwartek – grupa początkująca

  • Wprowadzenie  do  zajęć, ustalenia  organizacyjne, rys historyczny, zagadnienia  techniczne związane z grą w brydża. Ćwiczenia wspomagające  naukę  gry  w  brydża (trzy  godziny  lekcyjne).

2)  Nauka  zasad  i  definicji  brydżowych,  nauka  wistowania (trzy  godziny  lekcyjne).

3) Nauka  podstaw  licytacji  (trzy  godziny  lekcyjne).

4) Nauka  podstaw  licytacji (jedna  godzina  lekcyjna).

5) Próba  gry  w  brydża przy  pomocy  materiałów szkoleniowych

(dwie godziny lekcyjne).

Do  końca  pierwszego  semestru  tak będą  wyglądały wszystkie  zajęcia w  czwartki.

 

Renia i Danka po tasowaniu dzielą karty na 4 części

Męski uścisk dłoni

Zosia, Basia i Halinka są prawie gotowe

Renia, Ewa i Danka pilnie słuchają wykładu

Zosia, Basia, Halinka i Bożenka w czasie licytacji

Magda, Bogusia, Wanda i Zosia po zakończonej grze

Tekst: Zbigniew Przybylski, Marta Kotowicz

Zdjęcia: Marta Kotowicz

powrót do strony głównej