Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

O pracy sekcji brydżowej

KILKA SŁÓW O SEKCJI BRYDŻOWEJ

Sekcja działa już od pięciu lat. Miłośnicy brydża sportowego spotykają się dwa razy w tygodniu; we wtorek i środę. Opiekunem grup jest Zbigniew Przybylski . Na zajęciach zgłębiamy teoretyczną wiedzę o grze w brydża, a także uczymy się stosować zasady podczas rozgrywek w dobranych parach. Licytacja jest jedną z najtrudniejszych rzeczy w rozumieniu zasad gry w brydża, a trening czyni mistrza. Dwa razy w miesiącu odbywają się turnieje, na których ze skupieniem wdrażamy nasze umiejętności w licytacji i rozgrywaniu kontraktów. Nad całością czuwa sędzia Zbyszek Przybylski. Ostatni turniej odbył się 28.11.2017r., wygrała para Wanda Marecka i Magda Hrebeniak.
Na zdjęciach uczestnicy wtorkowego turnieju brydżowego oraz zajęcia utrwalające umiejętności graczy.

powrót do strony głównej