Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Historia sekcji brydżowej

Sekcja brydżowa UTW

Grupa brydżystów związana z UTW w Gorzowie Wlkp od wielu lat spotykała się przy „zielonym stoliku” towarzysko, a także reprezentowała uniwersytet na zewnątrz w rozgrywkach brydża sportowego.
Formalnie sekcja brydżowa przy UTW w Gorzowie Wlkp powołana została decyzją Zarządu w roku 2013, z inicjatywy i na wniosek ówczesnego w-ce prezesa UTW Antoniego Cyrana. Wniosek o powołanie sekcji przygotowany był po konsultacjach z władzami OZBS w Gorzowie, szczególnie z prezesem Grzegorzem Pogodzińskim.
Rekomendowany przez OZBS w Gorzowie Wlkp p. Zbigniew Przybylski, instruktor brydża z licencją państwową, rozpoczął regularne zajęcia w UTW z grupą osób, które zdecydowały się na naukę brydża od podstaw lub doskonalenie swoich umiejętności.
Od października 2015 r. do sekcji dołączyła formalnie grupa kilkunastu osób, które przeniosły do uniwersytetu spotkania z siedziby PWSZ .
Obecnie sekcja liczy 30 osób i uczestniczy w zajęciach z instruktorem w dwóch grupach o różnym stopniu zaawansowania. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i środy. Obie grupy mają możliwość porównania swoich umiejętności brydżowych uczestnicząc w turniejach organizowanych przez instruktora 2 razy w m-cu, w pierwszą i trzecią środę miesiąca, w których nagradzane są pary klasyfikowane na trzech pierwszych miejscach.
Brydż jest grą ponadczasową i łączy pokolenia. Nauką gry zainteresowani są ludzie w różnym wieku, również młodzież i dzieci, dla których p. Zbigniew Przybylski prowadzi zajęcia w szkołach. Podopieczni p. Zbyszka biorą udział w jednym ze środowych turniejów w UTW (w każdą pierwszą środę miesiąca), co daje możliwość porównania umiejętności oraz jest konfrontacją młodości i doświadczenia . I co ciekawsze – nie zawsze doświadczenie wygrywa.

 

Sekcja brydżowa UTW Gorzów Wlkp
podczas jednego z wtorkowych spotkań

 

grupa

Opiekun sekcji brydżowej Antoni Cyran (z lewej) oraz instruktor brydża Zbigniew Przybylski (z prawej) – osoby, którym sekcja brydżowa zawdzięcza istnienie.

 

cyran

Trochę historii…

Przygoda z brydżem rozpoczęła się ok. 10 lat temu , gdy grupka słuchaczy UTW zaczęła spotykać się w pokoiku uniwersytetu, aby przyjemnie spędzić czas i równocześnie uaktywnić swoje szare komórki , skonfrontować z innymi swoje umiejętności i doskonalić technikę rozgrywek brydżowych. Bardzo szybko okazało się, że chętnych przybywa, a warunki lokalowe były bardzo skromne i UTW nie był w stanie zapewnić lepszych. Uczestnicy spotkań wykorzystali więc swoje kontakty z pracy z PWSZ w Gorzowie i rozpoczęli starania o udostępnienie pomieszczeń na uczelni. Spotkali się z dużą życzliwością i zrozumieniem rektor PWSZ prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, która udostępniła na jedno popołudnie w tygodniu bibliotekę uczelnianą przy ul Teatralnej na spotkania brydżowe.
Grupa spotykała się nie tylko tam, ale rozochoceni brydżyści wykorzystywali wiele możliwości wspólnego spędzenia czasu przy stolikach brydżowych , m.in. prywatne spotkania towarzyskie, wspólne wyjazdy do Mielna i Unieścia organizowane przez UTW. Na każdy wyjazd zgłaszała się grupa osób, które łączyła wspólna pasja – chęć połączenia aktywnego wypoczynku nad morzem z nauką obsługi komputera (Mielno) lub rehabilitacji (Unieście) i wykorzystaniem wolnego czasy na rozgrywki brydżowe. W organizację wyjazdów zaangażował się ówczesny v-ce prezes UTW Antoni Cyran, który ukazał w pełni swoje talenty organizacyjne zapewniając na wyjazdach warunki do rozgrywek, a z czasem zaczął aktywnie w nich uczestniczyć.

 

Unieście październik 2013
uniescie
Kontakty z grupą brydżystów niemieckich
Kontakty z PWSZ przybrały również inną formę. W ramach współpracy z Instytutem Kultury Polskiej w Berlinie władze PWSZ zaprosiły do Gorzowa we wrześniu 2013 roku grupę brydżystów niemieckich. Spotkanie odbyło się w bardzo serdecznej atmosferze, bariera językowa nie była przeszkodą, ponieważ z obu stron byli tłumacze oraz osoby, które znały w większym lub mniejszym stopniu oba języki.
W czerwcu 2014 na zaproszenie brydżystów niemieckich grupa 12 osób spośród uczestników spotkań w bibliotece wyjechała do Berlina.
Berlin czerwiec 2014

zegar

Berlin czerwiec 2014
grupa polsko-niemiecka

grupa

Berlin 2014
na początek przywitanie i toast

toast

Berlin 2014

toast

Berlin 2014
poczęstunek przygotowany własnoręcznie przez gospodarzy

posilek

 

Berlin 2014
rozgrywki brydżowe

rozgrywki

rozgrywki

gra

 

Berlin 2014
na zakończenie zwiedzanie Berlina – statkiem po Sprewierejs
Udział w rozgrywkach brydżowych poza UTW

Z czasem brydżyści zapragnęli skonfrontować swoje umiejętności z innymi, spoza UTW. Okazją były organizowane turnieje w ramach Festiwali Gier Umysłowych 50+ organizowane w Bibliotece Wojewódzkiej od roku 2013, Memoriały im. inż. Aleksandra Frączka organizowane przez UM, w których UTW reprezentowany był od XXIV turnieju w roku 2008 do ostatniego XXX w roku 2015 oraz Wielkopolskie Turnieje Brydżowe organizowane przez UTW w Międzychodzie, na które zaprzyjaźniony z nami uniwersytet zapraszał od roku 2013 drużynę z Gorzowa w 6-osobowym składzie (3 pary).
W turniejach w UM początkowo udział brały 2-3 pary z UTW, które w klasyfikacji plasowały się początkowo raczej w dolnej części tabeli, w późniejszych znajdowały się już bliżej środka. Ale już w turnieju roku 2015 UTW reprezentowało 7 par, wśród których małżeństwo Stefania i Józef Horbatowscy zajęli I miejsce, co było ogromną, miłą niespodzianką dla wszystkich.
W Międzychodzie największe sukcesy to III miejsce drużynowe oraz III miejsce w klasyfikacji par dla małżeństwa Danuta i Stanisław Wilk w roku 2014 i III miejsce drużynowe w roku 2015.

I Festiwal Gier Umysłowych 50+ Gorzów Wlkp kwiecień 2013
Uczestnicy z UTW: od lewej: Janina Przybyłka, Helena Bodziak, Mirosława Kiełbasiewicz,, Krystyna Wolniewicz, Adela Oleksiewicz, Eugenia Ginter (nie ma na zdjęciu).
Puchar za III miejsce zdobyła para: Mirosława Kiełbasiewicz – Eugenia Ginter.grupa
I wiosenny turniej brydżowy UTW

Gorzów Wlkp 24 kwietnia 2013 r.
Wyniki: I miejsce – Helena Bodziak i Krystyna Wolniewicz
II miejsce – Teresa Karanowska i Elżbieta Kuszpa
III miejsce – Mirosława Kiełbasiewicz i Danuta Wilk.puchar

XXIV Memoriał im inż. Aleksandra Frączka
29.02.2008 r.

Uczestniczyły 2 pary: Adela Oleksiewicz i Danuta Wilk
Halina Kulik i Stanisław Wilk.graXXIV Memoriał im inż. Aleksandra Frączka 28.02.2009 r.

Uczestniczyły 3 pary: Adela Oleksiewicz i Danuta Wilk
Janina Przybyłka i Stanisław Wilk
Helena Bodziak i Zdzisław Ostoja.gra

XXIV Memoriał im inż. Aleksandra Frączka
28.02.2009 r.

Uczestniczyły 3 pary: Adela Oleksiewicz i Danuta Wilk
Janina Przybyłka i Stanisław Wilk
Helena Bodziak i Zdzisław Ostoja.

 

paryXXIV Memoriał im inż. Aleksandra Frączka.
Uczestniczyły 3 pary: Adela Oleksiewicz i Danuta Wilk
Janina Przybyłka i Stanisław Wilk
Helena Bodziak i Zdzisław Ostoja.

XXV Memoriał im inż. Aleksandra Frączka
27.02.2010 r.

Uczestniczyły 2 pary:
Adela Oleksiewicz i Małgorzata Koczorowska
Danuta Wilk i Stanisław Wilk.

graXXV Memoriał im inż. Aleksandra Frączka
Uczestniczyły 2 pary: Adela Oleksiewicz i Małgorzata Koczorowska
Danuta Wilk i Stanisław Wilk gra

XXVI Memoriał im inż. Aleksandra Frączka
26.02.2011 r.

Uczestniczyły 4 pary:
Adela Oleksiewicz i Danuta Wilk
Stanisław Wilk i Zdzisław Kokot
Helena Bodziak i Krystyna Wolniewicz
Janina Przybyłka i Eugenia Ginter.graXXVI Memoriał im inż. Aleksandra Frączka
26.02.2011 r.
Uczestniczyły 4 pary: Adela Oleksiewicz i Danuta Wilk
Stanisław Wilk i Zdzisław Kokot
Helena Bodziak i Krystyna Wolniewicz
Janina Przybyłka i Eugenia Ginter.

XXVII Memoriał im inż. Aleksandra Frączka
25.02.2012 r.

Uczestniczyły 4 pary:
Danuta Wilk i Stanisław Wilk
Małgorzata Koczorowska i Jerzy Oleksiewicz
Janina Przybyłka i Eugenia Gintergra

 

XXVII Memoriał im inż. Aleksandra Frączka
25.02.2012 r.

Uczestniczyły 4 pary: Adela Oleksiewicz i Helena Bodziak
Danuta Wilk i Stanisław Wilk
Małgorzata Koczorowska i Jerzy Oleksiewicz
Janina Przybyłka i Eugenia Ginter.gra

XXVIII Memoriał im inż. Aleksandra Frączka
23.02.2013 r.

Uczestniczyły 3 pary:
Adela Oleksiewicz i Janina Przybyłka
Helena Bodziak i Jerzy Oleksiewicz
Stanisława Wiśniewska i Eugenia Ginter turniej

XXVIII Memoriał im inż. Aleksandra Frączka
23.02.2013 r.

Uczestniczyły 3 pary: Adela Oleksiewicz i Janina Przybyłka
Stanisława Wiśniewska i Eugenia Ginter.sala

XXVIII Memoriał im inż. Aleksandra Frączka
23.02.2013 r.

Uczestniczyły 3 pary: Adela Oleksiewicz i Janina Przybyłka
Helena Bodziak i Jerzy Oleksiewicz
Stanisława Wiśniewska i Eugenia Ginter.gra

XXIX Memoriał im inż. Aleksandra Frączka
22.02.2014 r.

Uczestniczyło 5 par:
Adela Oleksiewicz i Janina Przybyłka
Helena Bodziak i Zdzisław Ostoja
Stanisława Wiśniewska i Eugenia Ginter
Barbara Greczner i Małgorzata Koczorowska
Mirosława Cacak i Bogdan Jeżewski.kartyXXIX Memoriał im inż. Aleksandra Frączka

22.02.2014 r.
Uczestniczyło 5 par: Adela Oleksiewicz i Janina Przybyłka Helena Bodziak i Zdzisław Ostoja
Stanisława Wiśniewska i Eugenia Ginter
Barbara Greczner i Małgorzata Koczorowska
Mirosława Cacak i Bogdan Jeżewski.

XXX Memoriał im inż. Aleksandra Frączka
28.02.2015 r.

Uczestniczyło 7 par:

Adela Oleksiewicz i Helena Bodziak
Stanisława Wiśniewska i Eugenia Ginter
Danuta Wilk i Stanisław Wilk
Antoni Cyran i Kazimierz Wołk
Stefania Horbatowska i Józef Horbatowski
Mirosława Cacak i Stanisław Jargan
Janina Przybyłka i Krystyna Wolniewicz
XXX Memoriał im inż. Aleksandra Frączka
28.02.2015 r.
Uczestniczyło 7 par:
Adela Oleksiewicz i Helena Bodziak
Stanisława Wiśniewska i Eugenia Ginter
Danuta Wilk i Stanisław Wilk
Antoni Cyran i Kazimierz Wołk
Stefania Horbatowska i Józef Horbatowski
Mirosława Cacak i Stanisław Jargan
Janina Przybyłka i Krystyna Wolniewicz
XXX Memoriał im inż. Aleksandra Frączka
28.02.2015 r.
Uczestniczyło 7 par:
Adela Oleksiewicz i Helena Bodziak
Stanisława Wiśniewska i Eugenia Ginter
Danuta Wilk i Stanisław Wilk
Antoni Cyran i Kazimierz Wołk
Stefania Horbatowska i Józef Horbatowski
Mirosława Cacak i Stanisław Jargan
Janina Przybyłka i Krystyna Wolniewicz
XXX Memoriał im inż. Aleksandra Frączka
28.02.2015 r.
I miejsce i puchar inż.Aleksandra Frączaka zdobyła para z UTW
Stefania Horbatowska i Józef Horbatowski
VIII Wielkopolski Turniej Brydżowy UTW w Międzychodzie 2015 r.
VIII Wielkopolski Turniej Brydżowy UTW w Międzychodzie 2015r
III miejsce w kategorii par: Danuta Wilk – Stanisław Wilk
VIII Wielkopolski Turniej Brydżowy UTW w Międzychodzie 2015r
III miejsce drużyna: Stefania Horbatowska – Józef Horbatowski,
Danuta Wilk – Stanisław Wilk, Janina Przybyłka – Krystyna Wolniewicz

powrót do strony głównej