Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zbiórka, zbiórka i już po…

Zbiórka, zbiórka i już po…

 

Gdy ogłaszam kolejną zbiórkę, nie wiem jak będzie przebiegać. Czy spotka się z pozytywnym odzewem wśród słuchaczy, czy też zapisze się w historii jako ta nietrafiona, zbyt mało nagłośniona. W tym roku liczna  grupa słuchaczy wyjechała na Maltę i gołym okiem widać, że jest nas  mniej na zajęciach. Stąd obawy. Okazały się one jednak płonne, albowiem każdego dnia nasz kącik w pokoju komputerowym zapełniał się darami.

                 Zebraliśmy też znaczną ilość słodyczy dla dzieci z Klubu AA  „24 Godziny” przy ul. Łużyckiej 32. Wszystkie zajączki, jajeczka, czekolady, maskotki i gry zostały przekazane do adresata w dniu 15 kwietnia 2019 roku.

Dziękujemy wszystkim, którzy znaleźli chwilę czasu i dokonali przeglądu swoich zasobów i tym co zbyteczne, podzielili się z potrzebującymi.

 Tekst i zdjęcia:  Jolanta Żuchowska

powrót do strony głównej